Success & Value Index

Uw organisatie kan zoveel beter

If you keep doing what you always did. You will get what you always got.

U hoort dit vast niet voor het eerst en u weet waarschijnlijk als geen ander dat het lastig is om in een snel veranderende wereld blijvend ondernemingssucces te boeken. Er zijn geen succesrecepten en u moet iedereen wantrouwen die het tegendeel beweert.

De uitdaging in een notendop: u moet zorgen dat organisatorische ‘harkjes’ plaatsmaken voor flexibele netwerken; u moet niet denken in blauwdrukken maar accepteren dat ondernemingen en producten voortdurend in bèta zijn; u moet wegblijven uit de rode oceaan vol bloederige concurrentie en zorgen dat u met een onderscheidende propositie in de aantrekkelijke blauwe oceaan zwemt; U moet zorgen dat client centricity het nieuwe normaal is; Oh, en ook dat externe regeldrift geen rem zet op de ambities.

De million-dollar-question is: hoe gaat u dat doen?

Seizoen Vijf gelooft niet dat inspirerende heidesessies het antwoord zijn. We zijn doeners. Maar we geloven alleen in actie die gericht en goed doordacht is. Daarom bieden we ondernemers de Succes & Value Index om snel in kaart te brengen waar het verbeterpotentieel zit om ook in deze tijd duurzaam succes te boeken. Zodat u direct aan de slag kunt om dat potentieel te realiseren. Al dan niet samen met ons.

Ons motto is simpel: De nieuwe strategie is doen

Meet uw score op 8 elementaire succesindicatoren

Wij onderzochten wat de wetenschap en bewezen succesvolle CEO’s vertellen over wat de cruciale voorwaarden zijn voor succes. Wij hebben ze geclusterd tot 8 elementaire succesindicatoren:

Met de Success & Value Index krijgt u een objectief beeld van uw score op deze indicatoren, zowel vanuit het perspectief van het management, de medewerkers en klanten. Dat geeft direct inzicht in wat u als eerste moet aanpakken om uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Het resultaat: een spindiagram

In de spindiagram zijn de resultaten van verschillende groepen of afdelingen van een bedrijf weer te geven.
 

De basis van de Success & Value Index

  • Online enquête van 32 vragen onder management, medewerkers en klanten
  • Observatie en een kwalitatieve beoordeling van het gedrag van de organisatie
  • Individuele vraaggesprekken met klanten
  • Groepsgesprek met medewerkers en management om de uitkomsten te duiden en meer betekenis te geven
  • QuickScan van uw markt, trends en ontwikkelingen en analyse van interne documenten, plannen en plaatsen we uitkomsten in de juiste context
  • Conclusie & verbetervoorstellen en aanbevelingen op de 8 elementaire succesindicatoren

Optionele modules die nog meer betekenis geven

Aanvullend kunt u een aantal modules toevoegen die de aanbevelingen uit de Success & Value Index nog meer fundament en betekenis bieden:

  • Interviews met ketenpartners en oud-werknemers voor verdere objectivering van de uitkomsten
  • Extra dwarsdoorsnedes/ analyses per afdeling of team
  • Mogelijkheid tot het opnemen van 8 additionele vragen in de vragenlijst
  • Jaarlijkse voortgangsmeting
De 5 voordelen van de Success & Value Index

1. Concreet en objectief inzicht in het verbeterpotentieel van uw bedrijf
2. Effectieve basis voor een succesvolle verbeteraanpak
3. Directe klant en medewerker feedback op de elementaire succesindicatoren.
4. Inzicht in uw score op de meest impactvolle succesindicatoren
5. Mogelijkheid voor monitoring van de voortgang

Durft u het aan om te meten hoe uw bedrijf scoort op de Success & Value Index en de norm te zetten voor uw branche, meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.