cases

De kracht van samen de merkidentiteit bepalen

 | 

De sessie die wij met klanten doen om de merkidentiteit te vinden, is altijd inspirerend. De teamleden die aan deze sessie meedoen, zijn achteraf vaak verrast over het resultaat. De op het oog speelse en organische werkwijze die wij hanteren, leidt tot een pakkende en passende merkidentiteit voor de klant. Maar de teamleden van Crunchr hadden onmiddellijk door wat we aan het doen waren en trokken zelf conclusies uit de kernwaarden en doelgroepen die op tafel lagen. Ook herkenden zij onze opvatting dat de merkidentiteit altijd uit moet gaan van de eigen kracht.

Communicatiekalender

Crunchr is een scale-up op het gebied van workforce analytics en wil de volgende stap zetten in haar groeiambitie. Daarom hebben zij ons gevraagd om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een professioneel marketingcommunicatieplan. Zoals de meeste bedrijven hebben zij daarmee een communicatiekalender voor ogen waarin duidelijk staat welke boodschap wanneer, via welk middel naar wie gecommuniceerd wordt.

Salesdoelstelling

Dat is logisch. Wat de meeste bedrijven zich niet realiseren, is dat daar een heel proces aan vooraf gaat. Te beginnen met het in kaart brengen van waar de organisatie nu staat (analyse) en waar de organisatie heen wil (doelstelling) voordat de route (strategie) uitgestippeld kan worden. Op die manier kan marketingcommunicatie effectief bijdragen aan het realiseren van de marketing- en salesdoelstellingen. Wij volgen daarvoor het 14 stappenmodel voor marketingcommunicatie van Van Liemt en Koot, dat ook gebruikt wordt door SRM.

Merkidentiteit

Het ontwikkelen van de merkidentiteit is één van de stappen uit dit model. Overigens hanteren wij een ander model dat wij bedrijfsprofiel noemen. Waar Van Liemt en Koot de merkidentiteit (logischerwijs) zien als de brug tussen marketing en marketingcommunicatie, zien wij het bedrijfsprofiel als het fundament voor alle bedrijfskundige beslissingen. Het is het toetsingskader en de inspiratiebron voor alle activiteiten. Van samenstelling van de productportefeuille tot de selectie van businesspartners tot de inrichting van de werkprocessen. En dus ook voor marketingcommunicatie. De opzet tussen beide modellen komt overeen: wat is de merkessentie, wat is de belofte, welke bewijsvoering ligt daaronder en wat is de persoonlijkheid?

Vleugels

Bij Crunchr was er geen twijfel mogelijk; zowel de merkessentie als de merkbelofte gaan over autoriteit. Daarin komen de overtuiging én de behoefte van de doelgroep samen. Namelijk dat workforce analytics bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en dat Crunchr dit als geen ander aantoont. Dat is een duidelijk andere positionering dan zij tot nu toe als scale-up hanteerden en was zowel een verrassing als een bevestiging van hun ervaringen in de markt. Dit heeft gevolgen voor de communicatie. Daar gaan we nu mee aan de slag. Spannend om te zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Een ding is duidelijk; ook hier heeft het team een nieuwe stap gezet. Het proces heeft hen gesterkt in hun gezamenlijke ambitie. Dat geeft vleugels. En daar heb je geen Redbull voor nodig.

“We waren al goed op weg met onze marketing, maar misten een onderbouwd strategisch plan. Dit proces heeft ons hier enorm bij geholpen.”

Camiel Selker, partner Crunchr