Inspiratie

We willen groot en nemen grote stappen

 | 

We willen groeien en nemen grote stappen

Afgelopen maanden zijn we druk geweest. Druk met onze groei en daar vertellen we graag meer over. In die periode hebben we het toekomstplan voor ons bureau drastisch veranderd. We hebben groot gedacht. Echt GROOT. En we gaan niet verder met een nieuwe consultant, niet met twee maar meteen met drie!

Hoe pak je het ontwikkelen van je groeipad aan?

Allereerst valt het ons op dat de belangrijkste issues waar veel organisaties met groeiambities mee te maken hebben, vallen onder drie van de 8 elementaire succesfactoren die samen de Success & Value Index vormen; ons model gebaseerd op een uitgebreide analyse van succesvolle organisaties:

1. Wat is onze toegevoegde waarde en hoe maken we die duidelijk?
2. Hoe kunnen we onze inkomstenstroom en marge op verbeteren?
3. Hoe zorgen we dat we de juiste mensen binden en inzetten?

Voor het beantwoorden van deze vragen spelen vele aspecten een rol: marktontwikkelingen, concurrentie, maatschappelijke opvattingen, publieke opinie die al dan niet terecht is, steeds beter geïnformeerde klanten, al dan niet reële verwachtingen van klanten en medewerkers, veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen, groepsdynamieken, perceptie, werkomgeving, leiderschap, werkprocessen. En alles hangt met alles samen. Om hier structuur in te scheppen, ga je uit van de kernovertuiging van de organisatie; die dient als vertrekpunt, toetsingskader en inspiratiebron.

Daarom volgen wij onze eigen weg

Het is onze kernovertuiging dat organisaties succesvoller zijn wanneer zij eigenlijk de wereld een stukje mooier willen maken en het lef en vertrouwen hebben daarvoor hun eigen pad te volgen. Dat doen we dus zelf ook. Daarom hebben wij het team van Seizoen Vijf in één keer uitgebreid met drie door de wol geverfde ondernemers met elk een eigen discipline en eigen competenties. Daarom gaan wij werken met een verdienmodel gebaseerd op de ambitie van onze opdrachtgevers. Daarom kunnen wij beloven dat wij impact hebben op zowel de financiële als emotionele waarde. Kortom; om gamechanger te worden. En dan moet je zelf dus ook een gamechanger zijn.

Waarmaken belofte

Met het nieuwe team hebben we experts in huis op het gebied van de factoren Positionering, Verdienmodel en Meesterschap waaronder uiteraard ook zaken vallen als business development, propositieontwikkeling, digitalisering, organisatie- en teamdynamiek en autonomie. Zodat wij voor onze klanten ook echt de gamechanger kunnen zijn.

Zullen we kennismaken?

Ben je een gamechanger of wil je een gamechanger zijn en met ons nieuwe team daarover in gesprek, stuur dan een berichtje . Dan nemen we contact met je op. En heb je een vraag die je wilt inbrengen in ons team, dan komen we ook graag een keer een kop koffie drinken.