case

Corporate story verwoordt je positionering

 | 

Een vereniging voor vakdocenten kwam bij ons met de vraag of wij hun verhaal wilden optekenen. Hiermee wilden zij naar buiten toe helderheid creëren over het belang van hun vak. Een concrete vraag die valt onder de elementaire succesfactor Positionering. De aanpak van het Grondstof Pakket heeft hen enorm geholpen.

1. Klantperspectief

Uit de analyse werd duidelijk wie de doelgroep is en waar de doelgroep tegenaan loopt. Maar ook welke oplossingen de doelgroep daar nu voor gebruikt en waarom. Bovendien bleek dat een verhaal niet alleen relevant is voor het aantrekken en binden van leden, het is vooral ook nodig om invloed te kunnen uitoefenen op het umfeld waarbinnen de leden opereren. In dit geval de politiek en de schoolbesturen. Scholen hebben weinig ruimte voor het betreffende vak. Het bewijs dat dit vak de mentale en emotionele ontwikkeling van kinderen bevordert, vergroot de maatschappelijke relevantie van deze leraren.

2. Kernovertuiging

De inzichten leidden tot een heldere herformulering waar de vereniging voor staat. Zij ziet dat deze vakdocenten zich continue moeten legitimeren en verantwoorden. De vereniging zet zich in om de positie van deze vakdocent te versterken zodat dit vakonderwijs voor elk kind vanzelfsprekend is. Dat doet zij aan de hand van drie strategische pijlers: kwaliteit van het vakonderwijs, faciliteren van het vakonderwijs en lobby voor het belang van het vak.

3. Positionering

In de derde module hebben we de Kernovertuiging uitgebreid met een onderscheidende en inspirerend merkpersoonlijkheid. Want het is bijna relevanter om exact te weten hoe je iets doet, dan wat je doet. De merkpersoonlijkheid bepaalt de woordkeuze, het ritme, de toon en stijl. En natuurlijk de visuele identiteit. Zo creëerden we een prachtig verhaal dat mensen raakt. Aanvullend brachten we advies uit over de communicatie voor het werven en betrekken van leden bij het realiseren van de missie.