Ken je dat gevoel? De frustratie die je voelt als je plan niet uit de verf komt. Zeker nu dat het zo urgent is om in deze crisis een vuist te maken. Je hebt samen met je team echt stil gestaan bij je doelen en je toegevoegde waarde. Je weet zeker dat je verdienmodel klopt. Je Koers is glashelder en haalbaar. En toch lukt het te vaak niet om de resultaten te boeken die je voor ogen had.

Spoor met je team de belemmeringen op

Da’s niet zo gek hoor! Het gebeurt maar al te vaak dat deze vertaalslag niet (direct) lukt. Er zijn allerlei wel bekende factoren die het realiseren van je strategie in de weg staan. Veranderen van richting is nou eenmaal de grootste uitdaging van elke onderneming. Dus ongeacht welke oorzaken in jouw geval hieraan ten grondslag liggen is de echte uitdaging om met je team erachter te komen waar dat aan ligt en aan te pakken zonder je Koers los te laten. Samen! Dat zien wij als een kwestie van Karakter!

Organisatiediscipline cruciaal voor blijvende impact

In een optimale Koers & Karakter dynamiek onderscheiden we koers-gerelateerde en karakter-gerelateerde factoren die organisaties succesvol maken. Mits die factoren goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. In de vertaalslag van idee naar blijvend resultaat merken wij dat de Organisatiediscipline van je onderneming vaak bepalend kan zijn voor succes. De aanhouder wint!

De kloof samen overbruggen

Een van de kernmerken van gedisciplineerde teams en organisaties is een gezonde aanspreekcultuur. Bij succesvolle ondernemingen die zich in de Vijfde Seizoen bevinden zien wij dat zij hard werken aan een cultuur waarbij elkaar aanspreken op het behalen van resultaat en naleven van gewenst gedrag de norm is. Cool Blue is zo’n bedrijf waar de cultuur door iedereen wordt uitgedragen.

Een gezonde aanspreekcultuur vraagt wel wat van je team en jou als leider. Hieronder een zestal tips om je op weg te helpen:

  • Zorg voor een gedisciplineerd ritme waar voortgang en gedrag continu bespreekbaar blijven
  • Creëer een veilige omgeving waarbij er geen negatieve consequenties zijn aan het geven van je mening – ongeacht welk onderwerp of persoon
  • Respecteer en waardeer een ieders mening om tot een echt dialoog te komen
  • Geef elkaar de ruimte en het vertrouwen om te handelen naar beste inzichten
  • Spreek met elkaar af hoe je iemand aanspreekt op afwijkend gedrag of houding
  • Wees vooraf duidelijk wat de consequenties zullen zijn als afspraken niet worden nagekomen – en laat zien (als het helaas moet) dat dit geen bluf is!

Stuk voor stuk al lastig genoeg en topsport als je dit allemaal echt doorlopend kan waar maken!

ONTDEKKEN WAAR HET BIJ JOU VASTLOOPT?

Doe de Koers & Karakter Scan om te onderzoeken of jullie Organisatie Discipline aandacht behoeft of misschien is er iets anders dat jullie in de weg zit. Je krijgt binnen een paar dagen van ons een rapport met een aantal suggesties waar je mee aan de slag kan.

METEEN AAN DE SLAG

En als je aan de bak wil om verbeteringen in te zetten, bekijk dan ons GRONDSTOF-pakket dat jou kan helpen om een verandering in gang te zetten.