Voor ons is het zo klaar als een klontje; de crux om als organisatie te overleven, van toegevoegde waarde te blijven, is voortdurend mee ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan

Het begint bij kritisch te zijn of jouw aanbod nog steeds de beste oplossing is voor de klant. Je gaat op zoek naar andere geluiden, ander invalshoeken en een bredere kijk. Dat kan via je eigen creativiteit in het bedenken van vernieuwingen en verbeteringen, maar het kan ook met behulp van anderen. Relaties uit je netwerk, mensen uit een andere branche of een ander vakgebied. Zij hebben ongetwijfeld een andere kijk op jouw ideeën en kunnen die aanvullen en verbeteren. Tot slot heb je een flinke dosis lef en de daadkracht nodig om die creativiteit te benutten.

Wij zien dat in dit creatieve proces een aantal ‘afhaakmomenten’ zijn waardoor de vernieuwing of verbetering uitblijft of minder impact heeft dan je zou willen. Hoe mooi zou het zijn een programma te ontwikkelen waar leidinggevenden echt iets aan hebben om die vernieuwing wel te realiseren. En niet eenmalig, maar als een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering

Practice what you preach, dus namen we  ook onze eigen adviezen ook ter harte. Om onze ideeën te toetsen en aan te laten vullen organiseerden we een inspirerende online proefsessie met een aantal van onze relaties uit verschillende branches, met verschillende achtergronden. Met break-out sessies, tekenopdrachten, Mentimeter en discussies kregen we veel mooie inzichten.

We delen de vijf belangrijkste inzichten:

1. Creativiteit is luisteren- denken – durven – doen

Wat is creativiteit? Enkele definities:

  • Creativiteit is even achterover leunen
  • Een proces waarvan je de uitkomst nog niet weet. (En dat dit voor sommige best lastig is.)
  • Het creëren van een andere mind set
  • Steeds een stapje verder gaan
  • Genialiteit in eenvoud

2. Creativiteit is een middel, geen doel

Creativiteit is nodig om er als mens en organisatie beter van te worden. Er zijn wel kaders en richtlijnen om de creativiteit te sturen. Niet te veel want dat beperkt. De kaders zijn wel nodig om de juiste ideeën te selecteren.

3. Veiligheid als tegenhanger van diversiteit

Er is diversiteit nodig om een breed spectrum aan ideeën te genereren. Heb je het niet in huis, haal het dan van buiten. Betrek de klant of andere partijen in het proces. Maar diversiteit kan ook leiden tot onveiligheid. Terwijl de teamleden zich vrij moeten voelen om elk idee te opperen en uit te proberen.

Diversiteit en ‘ritsel ruimte’ voegt waardevolle informatie toe.

4. Belemmeringen in het benutten van de creativiteit

In hoofdlijn zitten de belemmeringen op het ontbreken van een proces dat maakt dat mensen zich vrij voelen om met ideeën te komen en dat maakt dat er iets met de ideeën wordt gedaan. De waan van de dag regeert. Er moeten resources worden vrijgemaakt; tijd, geld, kennis.

5. Voorwaarden voor het benutten van creativiteit

Er is vaak ruimte voor verbetering op het hebben van een incentive programma en het monitoren van de impact van de innovaties. Het bedenken is leuk, maar de resultaten van je innovatie zien, vieren en voelen is nog leuker. Dat vraagt om een goede monitoring en beloningssystematiek.

De online proefsessie was het begin van de ontwikkeling van het programma: Natuurlijke Verversing waar we graag samen met jou verder induiken.


MEER WETEN? MELD JE AAN VOOR HET UNIEKE PROGRAMMA