Blog

Case

Strategie wordt concreet met productconcept

|
Strategie wordt concreet met productconcept
Strategie wordt vaak gezien als abstract. Maar als je helder hebt waar je voor staat, volgen vanzelf concrete ideeën ...
Cases

Strategisch Vijfjarenplan

|
Strategisch Vijfjarenplan
Na hun eerste lustrum wilde deze farmaceut een doortimmerd en gedragen vijfjarenplan ...
Gedachtengoed

Druk? Besteed tijd aan belangrijke zaken

|
Druk? Besteed tijd aan belangrijke zaken
Veel mensen besteden tijd aan urgente zaken en lopen voortdurend achter de feiten aan. Hoe effectief is dat? ...
Actie

Budgetteren voor het komend jaar

|
Budgetteren voor het komend jaar
Veel organisaties baseren hun voor komend jaar budget op dat van het afgelopen jaar. Dat kan beter ...
Gedachtengoed

Productontwikkeling begint bij de doelgroep

|
Productontwikkeling begint bij de doelgroep
Een klant wil haar productportefeuille verbreden en zo een stabieler fundament te creëren voor de inkomstenstroom ...
Gedachtengoed

Goed leiderschap is vooruit zien

|
Goed leiderschap is vooruit zien
Met goed leiderschap speel je in op ontwikkelingen en geef je de organisatie tijd om aan te passen ...
Gedachtengoed

Lage prijs is niet altijd het beste voor de klant

|
Lage prijs is niet altijd het beste voor de klant
Wanneer prijs het zwaarst wegende selectiecriterium is, heeft dit consequenties voor het proces en daarmee voor de klant ...
Case

Van visie naar strategie voor beroepsorganisatie

|
Van visie naar strategie voor beroepsorganisatie
Wat is het toekomstig business model van een beroepsorganisatie nu mensen niet zo maar lid worden ...
Case

Business Model wandel.nl

|
Business Model wandel.nl
Nederland telde tot 2015 twee wandelbonden. De organisatie die na de fusie ontstond, zocht nieuwe verdienmodellen ...