De meeste organisaties starten in het najaar met het bepalen van de budgetten voor komend jaar. Altijd weer een lastige exercitie. In de praktijk zien wij dat het budget voor komend jaar vaak wordt gebaseerd op het budget van afgelopen jaar, rekening houdend met grote projecten; “komend jaar staat de verhuizing op de agenda dus moeten we meer reserveren” of “dit jaar moesten we investeren in een nieuw wagenpark dus kunnen we voor komend jaar met minder toe”.

Onvrede over budgetten

Uitgaan van wat er is, is namelijk een stuk makkelijker dan een volledige agenda uit te werken omdat daar vaak meerdere afdelingen bij betrokken zijn en er altijd discussie ontstaat over welke afdeling meer of minder budget zou moeten hebben. Maar ook het “schatten” roept ook onvrede en weerstand op. Er is namelijk geen fundament van waaruit de beleidskeuzes worden gemaakt.

Budget heisessie

Wij bieden daarom een sessie van een dag waar u samen met uw team het fundament legt voor de projectagenda voor komend jaar. We beginnen met het vaststellen van de kernovertuiging die we vertalen naar activiteiten en waaraan we vervolgens een prioritering geven:

  1. Wat is jullie visie op je vakgebied?
  2. Welke rol wil je daarin spelen en welke doelstellingen heb je?
  3. Wat zijn de strategische pijlers om dat te realiseren?
  4. Wat is nodig om die strategische pijlers waar te maken?
  5. Wat pakken we komend jaar op? Dit geeft uiteraard richting aan het budget.

De voordelen op een rij

  • Er een fundament is voor de keuzes waarvoor meer of minder budget wordt gereserveerd
  • Het een teambesluit is waardoor iedereen achter de keuzes staat
  • De keuzes ook kan toelichten aan het team
  • Er een duidelijke focus ontstaat in de activiteiten
  • Keuzes in de praktijk sneller gemaakt kunnen worden

Kortom; het levert u focus, efficiëntie en productiviteit.

Meer weten? Stuur ons een bericht, dan nemen we contact met u op.