Deze periode van budgetteren zou eigenlijk een periode moeten zijn van inspiratie en bezinning. Van energie. Want hoe leuk is het om na te denken over uw doelen en hoe deze te behalen? Maar gek genoeg horen wij veel mensen mopperen. Het kost veel tijd, energie en aandacht terwijl deze jaarlijkse exercitie in de praktijk vaak neerkomt op een herhaling van zetten, copy paste van vorig jaar en gesteggel over de verdeling van de extra’s.

Tijd is geld

Zeker in de “uren-business”, is dit een wonderlijk fenomeen. Als uren schaarser zijn dan geld, waarom wordt er dan zoveel tijd besteed aan een activiteit die in verhouding weinig geld, energie of zelfs uren oplevert? Waarbij bovendien die budgetten worden opgesteld in geld – en dan vooral over de verdeling van de uitgaande geldstromen – en niet in uren.
Een extreem voorbeeld van hoe schaars uren zijn, is het antwoord dat een notaris gaf toen een relatie van ons een kennismakingsafspraak wilde maken: “sorry, wij doen niet aan kennismaken, wij zijn een urenfabriek”. Mocht u het zich nog afvragen; onze relatie heeft niet voor deze notaris gekozen.

Tijd gaat over effectiviteit

De reactie van de notaris is natuurlijk niet klantvriendelijk, maar het maakt duidelijk dat vooral het verbruik van de schaarse middelen gemonitord en beheerst moet worden. In dit geval de uren. Om het bedrijfsresultaat te verbeteren, is er theoretisch een aantal knoppen waaraan u kunt draaien. Maar het verhogen van een uurtarief is in deze tijden nauwelijks een optie en door de krapte op de arbeidsmarkt is het vergroten van het personeelsbestand ook op zijn zachts gezegd een uitdaging. En dus kunt u uw pijlen richten op het verhogen van de effectiviteit. Oftewel; met zo min mogelijk middelen (tijd en energie), zo veel mogelijk bereiken.

Budgetteren in uren en energie

Zou dat het leven niet een stuk aangenamer maken. Zou dat niet een hoop tijd en gedoe schelen, en levert dat niet een veel meer gefocuste blik op, op datgene waar u zuinig op moet zijn: uw tijd en energie. En datgene wat u wilt bereiken.

Wijsheid

Daarmee is niet gezegd dat het niet belangrijk is om op de centjes te letten. Gebruik de wijsheid van de oude huishoudkunde: u weet wat de vaste lasten zijn die elk jaar terugkomen, u schat in wat er binnenkomt en denkt na welke cruciale activiteiten uit bovenstaande schema naar voren komen rollen en hoe u daarover het geld verdeelt en met welke activiteiten u moet stoppen. Vervolgens monitort u de uitgaven op hoofdlijnen.
Een kritische blik op uw budgetteringscyclus kost u tijd en energie en is wellicht niet geheel objectief. Maak een afspraak voor een contra-expertise. We helpen u graag aan een nieuwe perspectief op uw business.