Onzekere tijden met veranderende markten leiden al snel tot de reactie dat plannen maken en budgetteren toch geen zin heeft. Je weet tenslotte niet wat er gaat komen. Maar is dat ook zo? Als je geen plannen maakt, je tijd aandacht en geld niet van tevoren op hoofdlijnen verdeelt, hoe meet en weet je dan of je de goede dingen doet? En natuurlijk is een budget en een plan niet anders dan een inschatting vooraf, die je zeker niet ontslaat van de verplichting om continu je markt en klanten in de gaten te houden en je activiteiten daarop aan te passen.

Naast het seizoen waarin jouw organisatie zich bevindt, draait goed en zinvol budgetteren volgens ons om vijf cruciale zaken:

1. Stem af op je strategisch doelen
Zorg er voor dat het budgetteringsproces goed verweven is met je strategische doelen. Wat de economie ook doet, je strategische doelen moeten overeind blijven. Dan hebben we het niet over x% omzetgroei als strategisch doel, maar over je stip aan de horizon. Waar staat je organisatie voor, wat is haar missie en hoger doel. Als dat steevast het uitgangspunt is van je budgetten en de verdeling daarvan, dan wordt het budgetteringsproces een jaarlijks ijkproces of je nog op koers ligt.

2. Bouw ruimte in voor reflectie
Sta stil bij waar je het allemaal voor doet, bij zaken die wel en niet goed gaan en voorkom in ieder geval dat het een automatische exercitie wordt. Door de tijd te nemen, te reflecteren, maak je bewustere keuzes. Dé voorwaarde om keuzes ook echt te kunnen realiseren.

3. Focus ook op andere dan alleen financiële doelen
Een organisatie is meer dan een verzameling financiële doelen. Zeker in economisch onzekere tijden worden financiële doelen snel fluïde. Focus daarom ook op doelen om je niet financiële vermogen te versterken: talenten te ontwikkelen, kennis te vergaren, markten te leren kennen, innovaties uit te denken. En maak die doelen onderdeel van je budgettering.

4. Budgetteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Budgetteren en plannen zijn geen taak voor alleen de afdelingshoofden. Bespreek in teams de stip aan de horizon en hoe zich dat vertaalt naar de opdracht van een afdeling. Maak er een moment van reflectie, teambuilding en inspiratie van. Maak het leuk, leerzaam en inspirerend. Het kick-off moment voor het volgende jaar.

5. Bespreek what-if scenario’s
Wat ga je doen als je gedurende het jaar je de doelen niet haalt. Hoe ga je er voor zorgen dat je hier bewust van wordt en erbij stil staat. Daar ligt ook het begin van de oplossing.

Middel en geen doel

Financieel presteren is natuurlijk onmisbaar, maar bij organisaties in het vijfde seizoen is het een middel en niet een doel. Een middel om je bestaansrecht te kunnen vervullen – al duurt dat invullen nu misschien wat langer (soms korter) door de inflatie of economische afkoeling. Veelal zal de reden voor je bestaan overeind zijn gebleven en hopelijk jouw passie om je doelen te bereiken ook. Op deze Koers kan je dan ook heel goed en zinvol varen!

De Koers & Karakter dynamiek beschrijft welke elementen je moet inrichten en hoe je deze optimaal op elkaar afstemt om je doelen sneller, leuker en blijvend te halen. In een ‘zinvolle’ budgetronde is het dan ook zaak om deze acht organisatiekwaliteiten onder de loep te nemen voordat je de financiële consequenties gaat door rekenen. Daarvoor moet je wel goed in het snotje hebben hoe deze kwaliteiten van invloed zijn op je doelen, je mensen en daarmee ook op je financiële doelen.

Doe de Koers & Karakter Scan

Doe de Koers & Karakter Scan om inzicht te krijgen hoe je nu ervoor staat en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om ervoor te zorgen dat je organisatie in 2023 weer de juiste stappen zet om jullie klanten optimaal te bedienen.