Twee partijen die in dezelfde markt opereren hebben besloten te gaan fuseren. Ondanks dat zij een zelfde soort productenpallet hebben, verschillen de partners toch ook behoorlijk op het gebied van cultuur en ‘heritage’. De fusiepartners kwamen bij ons met de vraag of wij hen konden helpen met het ontwikkelen van productmarkt-combinaties waar de nieuw te vormen organisatie haar bestaansrecht mee kon verzekeren.

Praktische aanpak leidde tot innovatie-ideeën

Gezien de praktische insteek van de vraag, besloten we ook een praktische aanpak te hanteren. Aan de hand van verschillende oefeningen hebben we een aantal domeinen benoemd op basis van onderliggende consumentenbehoeften. Vervolgens hebben we gekeken waar de kracht van de nieuwe organisatie ligt en waar de meeste potentie is te vinden. Dit leidde voor de opdrachtgever tot een verrassende keuze maar waar zij 100% achterstaan. Het was bijzonder om te zien dat de keuze voor een specifiek domein al allerlei ideeën opriep. Meestal een goed teken dat het de juiste keuze is, die past bij de kerndrijfveer van de betrokkenen.

Wat is het nieuwe business model?

De volgende stap is binnen het domein benoemen van doelgroepen en voor elk daarvan producten te bedenken. Resulterend in een nieuw businessmodel, waarin de rode lijn uit de diverse product markt combinaties zichtbaar wordt. En waar ook zichtbaar wordt wat de kern activiteiten, key resources en key partners van dit businessmodel zijn. En tot slot ook de kostenstructuur en inkomstenstromen zichtbaar worden gemaakt.

Door naar positionering en merkstrategie

We sluiten deze case af met een sessie waarin we de positionering en de merkstrategie van de nieuwe organisatie hebben uitgewerkt. Het eind resultaat is een kloppend geheel, dat loopt van het vaststellen van het passende domein, naar de keuze binnen dat domein voor doelgroepen en logische producten tot een compleet business model met positionering en merkstrategie en een eerste aanzet voor de next steps.