Soms horen wij ondernemers stellen dat zij een groot aanpassingsvermogen belangrijker vinden dan een consistente strategie. Omdat de markt nu eenmaal zo snel verandert en daar moet je op inspelen. Dat is zeker waar. En toch ook weer niet. Want over het algemeen zal een bedrijf zich toch wel enigszins beperken tot een bepaalde categorie en niet, om maar eens wat te noemen, het ene moment gemberthee produceren en het volgende moment zelfrijdende auto’s.

Het is dus maar net wat u onder strategie verstaat. Degenen die zo’n opmerking plaatsen over het aanpassen aan de veranderende markt, bedoelen meestal aanpassingen in bijvoorbeeld de contactstrategie of de distributiestrategie. Wat overigens zeer ingrijpend kan zijn in de bedrijfsvoering en een behoorlijke druk kan leggen op het aanpassingsvermogen van de medewerkers.

Daarnaast komen veranderingen ook niet uit de lucht vallen. Het was tenslotte ook niet zo dat we op een ochtend wakker werden en er ineens geen faxen meer waren. Maar als u dan toevallig wel in de faxen-business zat, wat had dan een goede strategie geweest? Laten we daarvoor de eerste twee elementaire succesfactoren uit de door ons ontdekte Koers & Karakter dynamiek eens bij pakken:

Klantperspectief

U volgt uiteraard de ontwikkelingen in de markt op de voet. Dus u had al vrij snel in de gaten dat er nieuwe technologische ontwikkelingen waren zoals internet en scanners. Maar u gaat natuurlijk niet bij elke innovatie uw bedrijf op z’n kop zetten. Wat u wel doet, is kijken hoeveel voorlopers er zijn die de nieuwe techniek omarmen. Worden de geluiden steeds sterker, dan gaat u serieus na wat voor de klant de toegevoegde waarde van dit nieuwe product is. Op een gegeven komt u tot het inzicht dat de nieuwe techniek een aantal voordelen heeft ten opzichte van uw fax: digitale opslag, behoud van gegevens (faxprints vervagen), eenvoudige verspreiding, snelheid. De fax gaat het misschien niet redden. Het is tijd voor de volgende stap.

Kernovertuiging

U gaat terug naar de basis. Welke behoefte lost een fax nu eigenlijk in? Laten we zeggen dat u tot de conclusie komt dat dit inspeelt op de behoefte om documenten een juridische waarde te geven. Dan zit u dus niet in de ‘faxen-business’ maar in de juridische documentatie. Vervolgens bepaalt u wat u (en uw klanten) daarin van cruciaal belang vindt. Bijvoorbeeld dat er nooit of te nimmer mee gerommeld kan worden en dat het nooit zoek raakt. Dan heeft u al twee strategische pijlers te pakken. En dan komt het; u bepaalt op welke manier u die strategische pijlers invult, gegeven de huidige én de in uw ogen meest waarschijnlijk toekomstige stand van de techniek. Dan weet u namelijk ook of u moet investeren in bijvoorbeeld scanners of in cloud solutions. Ook beslist u of u dat allemaal zelf in huis ontwikkelt of dat u dat elders inkoopt.

Deze keuze vertaalt u vervolgens naar de andere elementaire succesfactoren. In dit voorbeeld zal de keuze de grootste impact hebben op het Verdienmodel en het Meesterschap.

Wilt u dit voorbeeld verder uitgewerkt hebben voor alle acht factoren? Laat het ons weten via een mail, dan sturen wij u die toe.

Kortom; voor een succesvolle bedrijfsvoering op lange termijn hanteert u een vaste, stabiele strategie die past bij uw DNA en waarvan u de invulling aanpast aan de veranderende markt.