Voor ons is het zo klaar als een klontje; wil je als organisatie overleven, van toegevoegde waarde blijven, dan zul je voortdurend mee moeten ontwikkelen, kritisch zijn of jouw aanbod nog steeds de beste oplossing is voor de klant. Maar met kritisch zijn, ben je er niet. Je zult ook creatief moeten zijn om vernieuwingen en verbeteringen te bedenken. En vervolgens moet je ook het lef en de daadkracht hebben die creativiteit te benutten.

Wij zien dat in dit proces een aantal ‘afhaakmomenten’ zijn waardoor de vernieuwing of verbetering uitblijft of minder impact heeft dan je zou willen. We wilden daarom een programma ontwikkelen waar leidinggevende echt iets aan hebben om die vernieuwing en verbetering wel te realiseren. En niet eenmalig, maar als een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Om onze gedachten, ideeën en vormen te toetsen organiseerden we een online proefsessie met een aantal van onze relaties uit verschillende branches. Met break-out sessies, tekenopdrachten, mentimeter en discussies kregen we aantal mooie inzichten gebaseerd op de zes pijlers van innovatie die zijn gepubliceerd in Harvard Business Review.

We geven graag een inzicht in de bevindingen van de proefsessie:

1. Creativiteit is luisteren- denken – durven – doen

Wat is creativiteit? Enkele definities:

  • Creativiteit is even achterover leunen
  • Een proces waarvan je de uitkomst nog niet weet. (En dat dit voor sommige best lastig is.)
  • Het creëren van een andere mind set
  • Steeds een stapje verder gaan
  • Genialiteit in eenvoud

2. Creativiteit is een middel, geen doel

Creativiteit is nodig om er als mens en organisatie beter van te worden. Er zijn wel kaders en richtlijnen om de creativiteit te sturen. Niet te veel want dat beperkt. De kaders zijn wel nodig om de juiste ideeën te selecteren.

3. Veiligheid als tegenhanger van diversiteit

Er is diversiteit nodig om een breed spectrum aan ideeën te genereren. Heb je het niet in huis, haal het dan van buiten. Betrek de klant of andere partijen in het proces. Maar diversiteit kan ook leiden tot onveiligheid. Terwijl de teamleden zich vrij moeten voelen om elk idee te opperen en uit te proberen.

Diversiteit en ‘ritsel ruimte’ voegt waardevolle informatie toe.

4. Belemmeringen in het benutten van de creativiteit

In hoofdlijn zitten de belemmeringen op het ontbreken van een proces dat maakt dat mensen zich vrij voelen om met ideeën te komen en dat maakt dat er iets met de ideeën wordt gedaan. De waan van de dag regeert. Er moeten resources worden vrijgemaakt; tijd, geld, kennis.

5. Voorwaarden voor het benutten van creativiteit

Er is veel ruimte voor verbetering op het hebben van een incentive programma en het monitoren van de impact van de innovaties.


word ook co-creator

Vind je het leuk om ook af en toe met ons mee te denken? Geef je dan op:
Je kunt mij benaderen om mee te denken