Waarom gaat samenwerken bij sommige teams zo goed? Zodat dingen vanzelf lopen, mensen elkaar vinden en problemen samen oplossen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Soms loopt het gewoon stroef. Leiderschap, karakters, vaardigheden, processen, alles speelt een rol. Maar wat is nu handig als je het wil verbeteren? Experimenteren, gewoon wat proberen, is als het gaat over samenwerking vaak een recept voor ellende. Wij ontdekten dat het niet een kwestie is van één balans vinden. Maar een balans over meerdere assen:

De balans tussen lange termijn en de korte termijn

Hoe goed is jullie missie bij iedereen bekend en hoe goed weet iedere medewerker hoe zijn functie daaraan bijdraagt? Het lijkt theoretisch geneuzel, maar samen aan een hoger doel werken, weten hoe en waar jij en je collega’s bijdragen zijn het fundament  voor een goede samenwerking. De wetenschap hoe je bijdraagt aan de missie verlegt de focus van de kortetermijndoelstellingen, die vaak procesmatig zijn gedefinieerd, naar een gezamenlijk hoger doel. Het aantal batches per dag, aantal salesgesprekken, aantal handelingen per uur, zijn nu eenmaal geen doelstellingen die per se uitnodigen voor intensieve samenwerking, tenzij je ze dus weet te koppelen aan de realisatie van dat hogere doel. Dus stap 1: zorg dat iedereen weet waar jullie bedrijf voor gaat en vertaal dat in meetbare kortetermijndoelstellingen.

De balans tussen vertrouwen en controle

Het lijken tegenovergestelden, maar ze hangen nauw samen. Hoe?  Via verantwoordelijkheid. Mensen willen niet meer verantwoordelijkheid dan ze aan kunnen. En ze willen voldoende ruimte om zelf te kunnen kiezen en beslissen. Controle speelt daarin een stimulerende en vertrouwen gevende rol. Hoewel controle misschien wat negatief klinkt, gaat er ook belangstelling, waarde en interesse vanuit. Het is een individuele afweging, op persoonsniveau. Want de hoeveelheid verantwoordelijkheid en controle hangt af van de individuele behoeften, vaardigheden en taken die uitgevoerd moeten worden.

De balans tussen diversiteit en stabiliteit

Verveling, verslapping van aandacht en stress en chaos vormen twee kanten van dezelfde medaille. Waar de een stress ervaart, ervaart een ander juist verveling. De samenwerking verbetert wanneer je weet wat iedereen nodig heeft. Heeft je collega of medewerker juist behoefte aan meer afwisseling, meer risico’s, meer nieuwe dingen, dan is het een persoon die gedijt bij een hoge diversiteit van situatie. Daartegenover staat de collega die juist beter functioneert bij stabiliteit, overzichtelijkheid en zekerheid. Zorg dat je de taken in het proces, en de rollen in het team zo verdeelt dat ieder dat stuk krijgt waar hij van opleeft. Elke functie heeft taken en projecten in zich die meer diversiteit of juist meer stabiliteit bieden. Wees je daarvan bewust en kies, verdeel wat past.

Mensen zijn geen robots

De belangrijkste balans is die tussen recht op je doel af gaan en je aanpassen aan mensen en situaties. Mensen zijn geen robots. Dus zorg dat je blijft onderzoeken of eerdere gemaakte keuzes nog passen. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, dat geldt ook voor teamgenoten onderling en voor jezelf. Wat moet blijven, wat kan wel wat aanpassing gebruiken, wat kan naar links of naar rechts opschuiven. En bedenk dat zo’n verandering als doel heeft om het beter te maken. Hoe makkelijk het ook opgeschreven is, het vraagt ook om uit je patronen te komen, de vanzelfsprekendheden en conventies eens grondig te checken. Een externe frisse blik, een andere invalshoek is daarbij onmisbaar. Omdat de meest hardnekkige patronen, die het meest hinderen, vaak zo onzichtbaar zijn.

Speciaal daarvoor ontwikkelden wij de Teamversneller. Een methode die op een leuke en veilige manier, die patronen en disbalansen in beeld brengt. Hoe? Door in te zetten op het werkelijke creatieve vermogen van het team.