MET EEN EMPLOYEE JOURNEY MENSEN VINDEN EN BINDEN

Het vinden en binden van medewerkers was voor een landelijke keten in  tandheelkunde een grote rem op de groei. Of we konden helpen met het ontwikkelen van een Employer Brand Identity en Employee Journey.

WAAROM DAN?

Help het personeel stroomt uit!

Natuurlijk heb je medewerkers nodig die het werk doen, maar juist in dienstverlening is de relatie met de klant cruciaal. Zeker in de tandheelkunde waar de klant zich veilig moet voelen wat mede bepaald wordt door het contact met de assistent. Terwijl met name de assistenten – zowel de nieuwe als de huidige – uitstroomden. Zij konden makkelijk ergens anders aan de slag aangezien de vraag naar tandheelkundig assistenten groot is. Dus los van het feit dat een tekort aan mensen een rem zet op de beoogde groei, heeft snelle wisseling van de contactpersoon een negatieve impact op de klantbeleving en dus op de reputatie. Er moest dus echt iets gebeuren

HOE DAN?

Het start bij de behoefte van de doelgroep

Ook nu volgen we onze aanpak volgens de Koers & Karakterdynamiek. Die gaat uit van een sterke overtuiging over wat de onderscheidende, toegevoegde waarde van de organisatie is voor de doelgroepen en hoe die toegevoegde waarde in woord en daad tot uiting komt.

Dat betekent dat we uitgaan van de behoefte van de doelgroep en onderzoeken in hoeverre de werkgever daaraan voldoet in de ogen van de doelgroepen. De resultaten van het medewerker-tevredenheidonderzoek en informatie over in- en uitstroom zijn hierbij belangrijke input. Hieruit bleek dat de Trots op het werk en Samenwerking & sfeer het best scoorden maar juist de ervaren Waardering en daarmee samenhangende hoge Werkdruk scoorden het minst goed.

Stappen die leiden tot verbeterpunten

Met een groep van huidige medewerkers uit alle geledingen van de organsiatie hebben we de volgende stappen doorlopen:

  1. AANBOD: Wat zijn de redenen om bij deze organisatie te werken? Oftewel ‘wat zijn wij dan voor een werkgever’. Belangrijkste pluspunten bleken functie, sfeer en organisatie.
  2. VRAAG: Wat zoekt de doelgroep specifiek in een baan? In deze categorieën bleken verschillende overlappingen te bestaan tussen wat de organisatie biedt en wat de doelgroep zoekt; uitdaging, zelfstandig werken, zorgen voor mensen en medewerkers, gezond bedrijf
  3. VERBETERPUNTEN: Wat moet verbeteren in de employee journey?Voor het binden van de huidige en nieuwe medewerkers – in die volgorde – werden mooie verbeteringen bedacht:
    • Huidige medewerkes; meer verbinding met het grote geheel, complimenten, managementcursus voor leidinggevenden, aandacht voor het individu.
    • Nieuwe medewerkers (onboarding); stel een buddy in, maak een leuk en warm inwerkprogramma met onder andere een leuke map, een lunch met de leidinggevende, een terugkommiddag, gezamenlijke start met het nieuwe team op de eerste dag
  1. PLANNING: Welke prioritering brengen we aan? Ter plekke werden projectteams ingericht die samen met leidinggevenden en medewerkers van enkele vestigingen aan de slag zouden gaan. Prioriteit was het inspireren en faciliteren van de leidinggevenden om de waardering voor de medewerkers te laten blijken. Want wanneer de huidige medewerkers happy zijn, dragen zij

Ik heb een vraag

WAT DAN?

“We hebben nu écht concrete handvatten en prioritering in de aanpak. Dat helpt enorm in het realiseren ervan.”

LEKKER DAN!

Leidinggevende vestiging te weinig betrokken

Spil in de werkbeleving en engagement is de leidinggevende van de vestiging. Dit is een medisch specialist die vaak niet is opgeleid om leiding te geven en te ondernemen. De beleving en input van deze groep gezichtsbepalers zelf is niet op voorhand gevraagd. Uiteraard worden ze betrokken in de uitwerken en uitrol, maar in onze ogen is dat een gemiste kans voor het creëren van draagvlak én haalbaarheid van het ontwikkelde programma.

EN NU DAN?

Positieve matches uitgelicht

De externe campagne “jij staat centraal” is vertaald naar de medewerkers. Op de site ‘werken bij’ zijn de positieve matches tussen wat de organisatie biedt en wat de doelgroep zoekt, meer uitgelicht.

JIJ DAN?

Je hoeft geen HR expert te zijn om te starten!

Wil je ook een creatieve, praktische en haalbare aanpak om medewerkers te vinden en binden? Neem contact met ons op en we kijken hoe dit voor jouw organisatie ook kan werken. Maak snel een afspraak om over jouw Employer Brand en Employee Journey te sparren!