Een vereniging voor muziekdocenten kwam bij Seizoen Vijf met de vraag of wij hun verhaal wilden optekenen. Hoe je kernovertuiging en kennis van je klant de basis vormen voor je verhaal én ook richting geven.

WAAROM EEN CORPORATE STORY NODIG?

“Waarom willen jullie dat dan?”
“Omdat wij geen eenduidig verhaal hebben!”
“Waarom dan niet?”
“We hebben allemaal verschillende versies van ‘ons’ verhaal.”
“Waarom?”
“We vinden héél véél dingen belangrijk.”
“Hoe komt dat?”
“Er is zoveel om voor te strijden!”
“Wat dan?”

Met haast kinderlijke nieuwsgierigheid vragen we door totdat we doorgronden waarom dat verhaal écht belangrijk is. Niet alleen voor het aantrekken van leden, maar vooral om invloed te kunnen uitoefenen op de politiek en de schoolbesturen die weinig aandacht voor het vak hebben. Hierdoor hebben de vakdocenten het gevoel zich continu te moeten legitimeren. Met één krachtig verhaal geef je als vereniging je leden ammunitie.

HOE GAAN WE TE WERK BIJ HET MAKEN VAN EEN CORPORATE STORY?

Met een bonte groep van heel verschillende mensen gaan we aan de slag. Iedereen neemt een gebruiksvoorwerp mee en vertelt er over. Verhelderend hoeveel je over ieders drijfveren te weten komt! We doen een organisatieopstelling om scherp te krijgen wie de klant is: de schooldirecteur staat meer op afstand dan de docent, en de politiek staat al helemaal ver weg. Het wordt steeds duidelijker dat het draait om de docent. De vereniging gaat zich het vuur uit de sloffen lopen om de positie van de muziekdocent binnen het onderwijs te versterken zodat vakonderwijs voor elk kind vanzelfsprekend is.

In een tweede workshop geven we die docent een “gezicht”. Iedereen kiest een eigen plaatje en vertelt waarom dat beeld past. Tot ieders verrassing blijkt dat er niet één type muziekdocent is maar wel vier. Om focus aan te brengen moet je kiezen. Lastig! Uit deze sessie komt de ‘coach’ docent als “unusual suspect’ uit de bus. Weer zo’n ‘nu valt het kwartje’ moment met een onverwachte uitkomst. Daar doen we het voor!

In de derde module bouwen de kernovertuiging uit. Waar gaat de vereniging vooral op inzetten? Er komen drie strategische pijlers uit: kwaliteit van het vakonderwijs verhogen, faciliteren van de ‘coachende’ docent en lobby voor het belang van het vak. We vullen deze aan met een inspirerend merkpersoonlijkheid. Die geeft richting aan je woordkeuze, het ritme, de toon en stijl en aan de beelden die je gebruikt.

EN DAN IS ER EEN CORPORATE STORY EN WAT DAN?

“Zo fijn dat we nu een verhaal hebben dat mensen raakt en dat duidelijk maakt waar de vereniging voor staat. Het helpt ons niet alleen bij het uitdragen van onze boodschap maar ook bij het maken van keuzes. Welke trainingen we aanbieden bijvoorbeeld en welke artikelen we wel of niet op de website plaatsen.”

Een goed verhaal is een goed begin. De strategische pijlers geven richting. Maar het dan ook goed en consequent uitdragen, vasthouden en uitrollen is best lastig, zeker als je geen professionele marketingcommunicatie afdelingen hebt. Dan vraagt de uitvoer veel tijd en is de progressie langzaam, zeker binnen een vereniging die grotendeels draait op vrijwilligers.  Dus sta daarbij stil, dat het hebben van een story slechts het begin is van een heel proces.

HOE AANSPREKEND IS JOUW CORPORATE STORY?

Herken je de problematiek van deze vereniging? Ben je gecharmeerd van onze aanpak? Of wil je er meer over horen? Maak snel een afspraak om te kijken hoe het voor jou organisatie ook kan werken.