Augustus 2014 presenteerde de commissie Visie haar conclusies en aanbevelingen aan het bestuur van NOREA: de beroepsorganisatie voor IT Auditors moet zich verbreden. Maar hoe vertaal je dat naar een toekomstbestendige strategie? Met die vraag kwam NOREA bij ons.

Om antwoord te geven op deze vraag, hebben wij een programma ontwikkeld waarbij we ons hebben laten inspireren door de Golden Circle (why, how, what) van Simon Sinek:

1. Formuleren waarom de beroepsorganisatie noodzakelijk is

Dit begint met het afbakenen van het gebied waarin de beroepsorganisatie opereert. En juist omdat de Commissie Visie had aanbevolen het werkveld te verbreden, was dit cruciaal; wat verstaan we onder het verbrede beroep? Vervolgens kun je bijna in één adem benoemen waarom dit beroep belangrijk is. En als je dat weet, heb je in feite al de visie van de organisatie op het werkveld. In twee sessies met het bestuur hebben we met behulp van verschillende methodieken zoals stellingen, een scorecard, een beslisboom, de visie en missie geformuleerd.

2. Vaststellen hoe deze missie gerealiseerd moet worden

Het antwoord op deze “hoe-vraag” bevat twee componenten:

  • Pijlers van strategie
    De strategische pijlers liggen in het verlengde van de visie en missie. Zo hadden we samen met NOREA geformuleerd dat het hun missie is om de Nederlandse IT Governance praktijk tot de wereldtop te laten behoren. In het verlengde hiervan ontstaan dan onder andere als logische strategische pijlers dat NOREA het vakgebied voortdurend verbetert en het maatschappelijke debat aanjaagt.
  • Cultuur van de organisatie
    De cultuur van een organisatie is het samenstel van mensen, omgangsvormen en werkwijze. Wij noemen dit de merkidentiteit. We stellen de persoonlijkheidseigenschappen vast van de organisatie en haar medewerkers en de waarden die het de klant oplevert. Voor NOREA betekenen de visie, missie en strategie, dat de medewerkers zich onder andere kenmerken als onderzoekend, verbindend en stimulerend. En dat dit bij klanten het gevoel moet opleveren dat zij sterker staan en verantwoord bezig zijn.

3. Concretiseren wat zij dan doen

De volgende stap is de concretisering van de beslissingen in de voorgaande fases. Het Business Model Canvas maakt de samenhang en stappen zichtbaar: welke waardeproposities voor welke doelgroep, wat doen we zelf en waar hebben we welke partners voor nodig, wat zijn de verdienmodellen. Vanuit de benoemde strategische pijler “verbeteren vakgebied” volgt de keuze een kennisplatform te lanceren. Maar waar begin je? Ga je dan eerst iemand inhuren die het platform bouwt, of ga je eerst kennis verzamelen? En aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor je er mee naar buiten gaat? In een werksessies ontrafelen we de fasen, kritische paden en kpi’s. NOREA heeft vervolgens zelf het projectmanagement ter hand genomen om de transitie te implementeren.