Onderwijs & Overheid

Als leidinggevende bij een publieke organisatie heb je vaak mooie ambities. Je hebt immers te maken met programma’s, persoonlijke doelstellingen of beloften naar de buitenwereld die je wil realiseren. Steeds vaker zijn dit cross-sectorale complexe projecten waar veel belangen spelen en een groot aantal stakeholders kritisch meekijkt. Dan moet je goed beslagen ten ijs komen en gedegen te werk gaan. Daar heb je niet altijd  alle expertise of capaciteit voor in huis. En laten we eerlijk zijn; soms werkt het beter als een externe het zegt.

Hieronder een greep uit onze opdrachten:

Onderzoek & Aanbeveling

GEMEENTE HAARLEMMERMEER
Het college had in haar programma opgenomen dat de gemeente de ondernemerskracht moet versterken. Op basis van een gedegen onderzoek (veld & desk) hebben we concrete aanbevelingen kunnen doen hoe dat het best ingevuld kan worden. Zo leerden we dat een economisch sterke regio bepaald wordt door 11 samenhangende factoren in het economisch ecosysteem. Heb je interesse in dit rapport, stuur dan even een bericht.

GEMEENTE BREDA
Uit de stad was een breed scala aan ideeën, projecten en concepten opgehaald om meer bezoekers en toeristen naar de stad te trekken. We ontwikkelden een business case calculator en een social return calculator waardoor City Marketing een praktische tool had om te bepalen welk van deze ideeën haalbaar en succesvol zijn.

Lees meer over deze case:

METROPOOL REGIO AMSTERDAM
Zes gemeenten met elk hun eigen organisatie en beleid  voor participatie op de arbeidsmarkt. Dat moet toch slimmer kunnen. Op basis van een volledig online onderzoek hebben zowel strategische als operationele adviezen kunnen geven over organisatie-inrichting, communicatie, samenwerking en systemen.

Seizoen Vijf heeft ons handvatten gegeven om volgende stappen te zetten.  Het was een prettige samenwerking.

Frank van Hattem, Gemeente Haarlem

Visie ontwikkelen en implementeren

NOVA COLLEGE HAARLEMMERMEER
Deze mbo-opleider wil de regio ‘Haarlemmermeerwaarde’ bieden. In een werksessie met het MT hebben we hen geholpen hier inhoud aan te geven, criteria te benoemen en prioritering in de implementatie.

Ook wilden zij hierbij de werkgevers in de regio meer betrekken. Hiervoor hebben wij verschillende scenario’s ontwikkeld uiteenlopend in impact en inspanning.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
Voor de HvA hebben wij meerdere projecten mogen doen. Maar aan de basis stond het vertalen van het instellingsplan naar een breed gedragen visie over wat voor kennisinstituut de HvA wil zijn en welke pijlers daarin centraal staan. Met een uitgebalanceerd intern activatieprogramma is het gelukt om in een half jaar bij alle medewerkers bekendheid van de visie te genereren. Dit heeft bijgedragen aan een positieve beoordeling van het Ministerie van Onderwijs in de accreditatietoets.

Zonder de creativiteit, kritische blik en drive van Seizoen Vijf was ons dit niet gelukt.

Eldrid Bringmann, HvA

Project Management

VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND
Vanaf de eerste coronamaatregelen in maart 2020 handelde de veiligheidsregio conform crisisbeleid. Waar normaal een crisis hooguit een paar weken duurt, verkeerde de organisatie langdurig in verhoogde paraatheid. Dit legde een hoge druk op de communicatie tussen alle stakeholders (burgemeesters, brandweer, GGD, handhaving) en burgers. Wij hebben het een actieve bijdrage geleverd aan de interne organisatie, beleidsvorming en communicatie.

GEMEENTE ZAANSTAD
Corona en de coronamaatregelen hebben een grote impact op de vitaliteit van de stad zowel in economische zin als in maatschappelijke en mentale zin. De gemeente stelde een projectgroep samen die initiatieven beoordeelt om de vitaliteit te behouden of te verbeteren. Wij mogen de rol van projectleider hiervan vervullen.

Door de enorme inzet en betrokkenheid van Seizoen Vijf is het budget op een goede en eerlijke manier toegekend aan initiatieven die van grote waarde zijn voor de stad.

Irma Stroet, Gemeente Zaanstad

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?