Een ontwerpbureau voor recreatie-concepten benaderde ons met de vraag of wij hen konden helpen bij het vormgeven van de organisatiestructuur zodat de beide directeuren zich meer op hun kerntaak konden toeleggen: commercie en teamontwikkeling. Deze vraag raakt zowel aan de Organisatiediscipline als het Verdienmodel en de Positionering. Om tot de beste oplossing te komen, doorliepen we de stappen van het Cultivatie Programma. Hieronder in grote lijn de bevindingen:

1. Klantperspectief

Door in te zoomen op de doelgroep – recreatieondernemers – en hun markt bleek er één verbindende factor; de doelgroep bestaat uit ondernemers die hun bedrijf gezond wil houden door hun gasten een onvergetelijk verblijf te bezorgen.

2. Kernovertuiging

Cruciaal bleek de visie van het ontwerpbureau dat het die ondernemer ontbreekt aan een sterk, onderscheidend concept gebaseerd op de levensstijl van recreanten; nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Het bureau biedt dan weliswaar recreatieconcepten, feitelijk willen zij de vitaliteit van hun klant verbeteren. Dat betekent dat zij onder andere inzetten op de ontwikkeling van de medewerkers om te borgen dat zij die onderscheidende concepten kunnen blijven bieden.

3. Verdienmodel

De missie en strategische pijlers leidden tot een heldere definitie van de diensten die het ontwerpbureau biedt en wat nodig is om die diensten te kunnen leveren. Om dat te kunnen bekostigen, stelden we een andere tarifering voor.

4. Positionering

Ook bleek dat de doelgroep het bureau zag als architectenbureau met bijbehorende werkwijze en tarieven. Dat betekent dat het bureau zich sterk moet positioneren als bureau voor recreatieconcepten. Wij ontwikkelden de merkpersoonlijkheid en een communicatieplan om de opvatting bij de doelgroep om te buigen.

5. Organisatiediscipline

Om te komen tot de meest geschikte organisatiestructuur maakten we met het team een overzicht van de activiteiten benodigd om de positionering en het verdienmodel waar te maken. Vervolgens brachten we daar een fasering in aan en kenden de verschillende rollen en taken toe aan de verschillende teamleden. Het was de vraag waarmee de opdrachtgever bij ons kwam. Maar we konden deze niet beantwoorden zonder eerst de andere factoren te definiëren.