Derde generatie consultancy bureaus

Seizoen Vijf is wat wij noemen een derde generatie consultancy bureaus. Derde generatie consultancy bureaus hebben de volgende kenmerken:

1. Agile manier van werken

Derde generatie consultancy bureaus stellen de gebruiker centraal. Waarbij de gebruiker zowel de medewerkers van de opdrachtgever zijn als de klanten van de opdrachtgever. Dat betekent dat de oplossingen voor alle betrokkenen waarde toevoegen en praktisch zijn. Verder gaan derde generatie consultancy bureaus ervan uit dat een plan nog nooit één op één is gerealiseerd. De praktijk is altijd weerbarstig en er moet ruimte zijn om de plannen aan te passen aan de omstandigheden en leerpunten.

2. Stellingname

Waar eerste generatie consultancy bureaus vooral een positie innamen als degene die alle wijsheid in pacht hadden en de opdrachtgever vertelden wat zij moeten doen, zijn de tweede generatie consultancy bureaus aan de andere kant van het spectrum gaan zitten en stellen zich op als kenniscentrum waarbij de klant zelf een beslissing neemt. Derde generatie consultancy bureaus combineren die twee; zij geven aan wat de scenario’s kunnen zijn en geven ook aan wat in hun visie de beste optie is.

3. Focus op denken én doen

Derde generatie consultancy bureaus zien dat een opdrachtgever vaak niet geholpen is met een rapport, hoe doortimmerd en gedegen ook. De stap van plan naar praktijk is te groot. Derde generatie consultancy bureaus maken de vertaling naar de praktijk; hoe implementeer je de plannen en nemen vaak ook deel aan de implementatie.

4. Cocreatie met de opdrachtgever

Om de implementatie te borgen, betrekken derde generatie consultancy bureaus de medewerkers bij het ontwikkelen van de plannen. En dat niet alleen. Derde generatie consultancy bureaus zijn ervan overtuigd dat er onder de medewerkers van de opdrachtgever een enorme bron aan onbewuste kennis en inzicht is waaruit geput moet worden voor de ontwikkeling van succesvolle ideeën.

5. Result based pricing

Een deel van het imago van consultancy bureaus is dat zij vooral veel uren schrijven voor een belachelijk hoog tarief en het volstrekt onduidelijk is wat dat oplevert. Derde generatie consultancy bureaus denken anders. Zij zijn oprecht gedreven de opdrachtgever te helpen zijn bedrijfsresultaten te verbeteren. Om te bewijzen dat zij volstrekt achter hun aanbevelingen staan, verbinden derde generatie consultancy bureaus hun tarief aan het resultaat van hun advies. Dat vraagt bovendien om heldere doelstellingen en bespreken van verantwoordelijkheden. Een succesvolle dienst wordt namelijk door twee partijen gemaakt; de opdrachtgever en de consultant.