De Hogeschool van Amsterdam (HvA) klopt aan bij Seizoen Vijf met een communicatievraag. Altijd leuk om teruggevraagd te worden! Eerder verzorgden we de interne communicatie voor de herijkte visie. Nu mogen we meedenken over persoonlijke leerpaden, een nieuwe lesvorm waar de HvA mee aan het pionieren is. Hoe communiceren we hierover en faciliteren we de opleiders zodat ze er mee aan de slag gaan?

WAAROM DAN?

Elke student heeft iets anders nodig om succesvol te zijn. De opleidingsmanagers van de HvA staan voor de uitdaging om veel meer keuzeruimte te bieden aan studenten zodat zij hun leerpad kunnen vormen naar hun interesse, situatie en ervaring. De HvA heeft duidelijke kaders neergezet en wil dat de opleiders daar nu aan de slag mee gaan. Het startpunt is een event waar de groep bij elkaar komt. Er is dus een acute deadline én een wensenlijst aan communicatiemiddelen: een animatie, iconen, visuals, een film. Snel schakelen kunnen we wel maar niet zonder eerst stil te staan bij waarom deze middelen nodig zijn.

We zien het vaak: projecten die binnen de organisatie helemaal ontwikkeld en uitgedacht zijn. Rest alleen nog maar het naar buiten te brengen om het tot een succes te maken. Maar zo simpel is het vaak niet. Want bij pionieren komt ook altijd een portie weerstand. En daar moet je eerst wat mee.

HOE DAN?

De eerste stap is daarom het in kaart brengen van de doelgroep, in dit geval zijn dat de opleidingsmanagers. Wat is hun houding over het vak, hun drijfveer, wat is voor hen de drempel om aan de slag te gaan met de persoonlijke leerpaden? Die drempel wordt snel duidelijk: er is nog geen passende infrastructuur om op die manier op te leiden. Maar als we doorvragen zit achter die drempel ook nog een set aan belemmerende overtuigingen: het werkt niet om de studenten te veel ruimte te geven, je verliest de regie als opleider, de student raakt uit beeld, de waarde van het diploma neemt af.

Met al die inzichten brengen we een volgorde aan in wat we willen overbrengen. Pas daarna bedenken we welke middelen daar het meest geschikt voor zijn.

  • Waarom doen we dit? In een sfeerfilm staan de studenten centraal en laten we de noodzaak inzien van de nieuwe leerpaden.
  • Wat is het precies? Om aan te geven welke variabelen allemaal een rol spelen bij persoonlijke leerpaden maken we een beslisboom. Met behulp van iconen en vragen maken we zo inzichtelijk op welke manieren je de keuzeruimte kan invullen.
  • Hoe doen we dit? Voorbeelden van persoonlijke leerpaden werken het meest inspirerend voor anderen om ook aan de slag te gaan. Dus inzetten op kennis en ervaringen delen; tijdens werksessies, op het intranet, in pilots.

Met name dat laatste was een waardevol moment van inzicht. Als je iets wil bereiken dan kom je er niet alleen met goede communicatiemiddelen. Je moet ook echt iets inrichten om de opleidingsmakers te faciliteren. Een inloopspreekuur organiseren, workshops geven met best practices. Vaak vergeten organisaties daar ook tijd en mensen voor in te plannen.

WAT DAN?

Lucie te Lintelo, beleidsadviseur, Hogeschool van Amsterdam:

“Waar ik heel blij mee ben is de film. In het proces om tot de film te komen ben ik me bewuster geworden van wat we ontwikkeld hebben en hoe we dit ook echt in de praktijk kunnen brengen. Ik heb me zelf heel erg hard gemaakt voor de inhoud maar heb daar flink wat inzichten over de doelgroep bijgekregen en handvatten voor het beïnvloeden van gedrag. Het is een completer geheel”

LEKKER DAN!

Persoonlijke Leerpaden ontwikkelen is complexe materie, daar was niet voor niets een dedicated team van mensen bij de HvA opgezet. Het was best een klus om die complexe inhoud te vertalen in een logische beslisboom en een design bureau goed te briefen op het ontwerpen van duidelijke symbolen. Er zijn wat voorstellen heen en weer gegaan maar het is uiteindelijk wel mooi geworden!
Dan was er ook Corona wat een enorme druk op de doelgroep legde. We moesten daarom de originele planning laten gaan. We konden dit niet vragen van de doelgroep. Een leerpunt voor ons is om dan toch de regie te houden, een planning te hanteren en de voorgang te bewaken.

EN NU DAN?

De noodzaak van persoonlijke leerpaden is goed over de bühne gekomen. Binnenkort, op een volgend evenement presenteren we de iconen om de definitie van HvA van persoonlijke leerpaden helder te maken. Als volgende staat intranet-omgeving met de beslisboom en voorbeelden op de planning. Er staat een ambitieuze doelstelling om voor de zomer een aantal cross facultaire pilots te hebben staan. Nu nog zorgen dat de bal blijft rollen, dat nieuwe initiatieven blijven ontstaan en dat opleiders enthousiast aan de slag gaan en blijven.

Vormgeven aan je strategie doe je door je mensen, je structuur en je cultuur daar ook op te sturen en in te richten.
Juist organisaties die de wisselwerking tussen strategie en mens goed in de vingers hebben, zijn succesvolle organisaties. Het is de basis van ons model: de Koers en Karakter Dynamiek.

JIJ DAN?

Als jij denkt dat je klaar bent om naar buiten te treden met jouw product of dienst, laat ons helpen om te ontdekken of dit echt zo is. Soms moet je eerst toch nog iets doen, iets toetsen, beter of scherper maken. Ga je te kort door de bocht communiceren dan is het weggegooid geld. Wij weten altijd het perspectief van de doelgroep in te brengen waardoor de kans van slagen groter wordt. Maak snel een afspraak om over jouw communicatievraag te sparren!