Een goed business model maakt alle verschil

Je business model gaat over hoe je al je bedrijfsactiviteiten organiseert: welk product of welke dienst lever je en hoe doe je dat, welke mensen, kennis en processen heb je daarvoor nodig? Al deze beslissingen beïnvloeden hoe de klant jouw product ervaart. Dat zit dus niet alleen in het product, maar ook in de manier waarop de klant het product koopt en geleverd krijgt, in de manier waarop je met je klant omgaat, hoe je met hem communiceert.

We kunnen ons voorstellen dat het je duizelt; businessmodel, verdienmodel, bedrijfsstrategie. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat is nu precies het verschil? We vertellen het graag. Aan de telefoon of bij een kop koffie.

Of kijk rond in onze businessmodel-producten

Nieuw business model

Soms is het nodig dat de organisatie een draai maakt omdat de markt verandert. Door een concurrent, een nieuwe technologie of doordat de opvattingen in de maatschappij verschuiven. Of door zoiets ingrijpends als COVID-19. Dan weet je dat doorgaan op de vertrouwde manier het voortbestaan van je organisatie in gevaar brengt. Maar wat is dan wel de juiste bedrijfsstrategie en hoe zorg je dat de organisatie de transitie maakt naar het nieuwe businessmodel?

Business Model doorrekenen

Vaak wordt gevraagd om een business case te maken van een voorstel om de zaken anders aan te pakken. Het doel van zo’n business case is uiteraard om inzicht te krijgen of de benodigde investering – zowel in tijd als geld – loont. Dat vraagt ‘educated gueses’ van de verwachte verkoop. Maar die is weer afhankelijk van de prijs. Daarom hebben wij de Businessmodel Calculator ontwikkeld.

Verdienmodel

Wanneer de toegevoegde waarde onduidelijk is, gaan mensen vragen stellen over de prijs en wat je nu precies koopt. Koop je een uur tijd of koop je een oplossing? De maatschappij schuift richting dat laatste. Dat betekent dat het veel gebruikte verdienmodel – aantal uren x tarief – op zijn minst aanpassing verdient. Sommige organisaties gaan verder en kiezen een heel andere vorm.

Prijsstrategie

Prijs is het meest onderschatte instrument om zowel je positionering kracht bij te zetten als je omzet te stimuleren. De meeste producten worden geprijsd volgens een kostprijs plus margeberekening. Maar er zijn meer mogelijkheden. Wat is nu voor jouw organisatie de beste prijsstrategie? Wij maken daarvoor een analyse van jouw doelgroep, jouw klantenbestand, de klantontwikkeling en matchen dit aan jullie kernovertuiging.

Of lees de gerelateerde blogs