Oplossingen voor managementvraagstukken

Wij creëren en implementeren maatwerk oplossingen voor vraagstukken die het management van organisaties op haar bordje heeft liggen.

Onder aan de streep gaan die vraagstukken altijd over het verbeteren van de resultaten. Nu en straks. En voor alle betrokkenen. We gebruiken daarvoor de acht elementaire organisatiekwaliteiten van de Koers & Karakter dynamiek die elke organisatie heeft. Iedere situatie is anders en vraagt een eigen aanpak. Daarin onderscheiden we drie categorieën. Verder op deze pagina vindt u een aantal concrete producten.

GRONDSTOF PAKKET

Vaak weet u zelf wel waar de schoen wringt. Er is een sterke concurrent opgestaan, de teams halen hun targets niet, de medewerkers moeten anders gaan werken, de marge staat onderdruk. Samen met uw team focussen we op de betreffende elementaire succesfactor.

CULTIVATIE PROGRAMMA

De acht elementaire succesfactoren zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar. De oplossing van een vraagstuk heeft veel meer impact wanneer naast de betreffende elementaire succesfactor we samen met uw team de twee aanpalende factoren aanpakken.

SEIZOEN VIJF PROGRAMMA

Langdurig succesvolle gamechangers blijven de acht elementaire succesfactoren van hun Koers & Karakter dynamiek continu monitoren en verbeteren. Zij blijven alert op veranderingen en kritisch op hun bedrijfsvoering. Wij kunnen deze rol voor u vervullen.

DIRECT NIEUWE OMZET NODIG? Check onze omzet-omdenkers

Vraagstukken

Vraagstukken waarvoor opdrachtgevers ons inschakelen, zijn bijvoorbeeld:

 1. Hoe ga ik mee met de veranderingen in de markt maar behoud ik mijn authenticiteit?

 2. Hoe ga ik over op een nieuw business model en houd ik tegelijkertijd het oude nog even in de lucht?

 3. Hoe bereik ik geloofwaardig een andere doelgroep zonder de bestaande doelgroep van me te vervreemden?

 4. Hoe laat ik de verantwoordelijkheid bij mijn medewerkers terwijl ik merk dat we risico’s lopen?

 5. Hoe behoud ik de motivatie voor out of the box ideeën, als ik die niet allemaal kan realiseren?

Concrete producten

Onze oplossingen zijn altijd maatwerk. Daarbinnen komt een aantal concrete producten vaak terug:

 1. Robuust bedrijfsprofiel; concrete en inspirerende beschrijving van de organisatie

 2. Businessmodel Calculator; doorrekenen van scenario’s met variabelen als prijs, afzet en producten

 3. Waardeproposities; productontwikkeling en creatieve pricing strategie

 4. Marketingcommunicatieplan; strategie, concept, boodschap, middelen, kalender

 5. Buzz Factor; activatieprogramma dat medewerkers in beweging brengt

 6. Strategische personeelsplanning; benodigde capaciteiten, talentontwikkeling, aansturing

 7. Management coaching; inspireren management voor implementatie en bewaking strategie