GRONDSTOF PAKKET

Focus

Vaak weet u zelf wel waar de schoen het meest wringt. Er is een sterke concurrent opgestaan, de teams halen hun targets niet, de medewerkers moeten anders gaan werken, u begeeft u in een vechtersmarkt waardoor de marge onderdruk staat. Voor een concrete oplossing van een (accuut) vraagstuk leggen we de focus op de betreffende succesfactor. Daarvoor doorlopen we samen met uw team de volgende stappen:

1. Klantperspectief
Voorwaarde voor het creëren van een effectieve oplossing, is inzicht in de markt waarin u zich begeeft; wie is precies de doelgroep, wat is de echte behoefte van die doelgroep, waar liggen de grootste kansen gezien de ambitie van de organisatie. Kennis die u ongetwijfeld in huis heeft. De praktijk leert dat het goed is om samen met het team te toetsen of dit nog klopt, of het volledig is en of hetzelfde beeld bestaat.

2. Kernovertuiging
Elke organisatie heeft een overtuiging over hoe de klant het allerbeste geholpen is. Dit is het uitgangspunt voor het uitwerken van oplossingen voor ieder bedrijfskundig – en organisatorisch – vraagstuk. Op basis van het Klantperspectief toetsen we of de bestaande Kernovertuiging logisch is en of deze voldoende richting geeft. Het is onze ervaring dat het sowieso verstandig is om de Kernovertuiging met het team te bespreken. Hierdoor gaat deze veel meer leven en wordt vertaling naar de dagelijkse praktijk concreet.

3. Relevante succesfactor
Afhankelijk van de vraag en de uitkomst van de analyse van het Klantperspectief en de Kernovertuiging ontwikkelen we een concrete en verrassende aanpak voor één van de elementaire succesfactoren. Stel uw vraag is: “hoe zorg ik dat mijn team proactiever inspeelt op vragen van de klant” dan ligt het voor de hand om een oplossing te genereren op het gebied van Ondernemerschap. Maar wanneer uit de analyse blijkt dat het team niet goed weet waar de organisatie voor staat, ontwikkelen we een oplossing op het vlak van (interne) Positionering. Uiteraard helpen we bij de implementatie daarvan.

Deze CASE schetst hoe het Grondstof Pakket in de praktijk kan werken.

Wilt u meer impact op de resultaten, bekijk dan ons Cultivatie Programma.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen? Neem contact op