NATUURLIJKE VERVERSING

Productontwikkeling, vernieuwen, verbeteren, innoveren; het staat hoog op de agenda. Maar van voornemen naar inbedding in de organisatie is lastig; andere zaken moeten eerst, hoe weten we waarop we moeten inspelen, zit de klant er wel op te wachten, verdienen we het wel terug, wie zegt dat het ons iets oplevert?

Natuurlijke Verversing is ons programma waardoor vernieuwing en verbetering een logisch én leuk onderdeel van de business wordt.

doe de Koers & Karakter Scan en ontdek of Natuurlijke Verversing iets voor jouw organisatie is

Het programma bestaat uit drie masterclasses, een sparringssesssie en een begeleidingstraject. Je kunt het programma in z’n geheel volgen of alleen de losse onderdelen. De thema’s van de masterclasses zijn:

1. Strategische afbakening – 19 februari 2021

Deze masterclass gaat over de noodzaak van vernieuwing; wat brengt het en waarom is het belangrijk voor de organisatie en haar mensen. Het geeft je handvatten om je collega’s mee te krijgen om vernieuwing in te bedden in de organisatie inrichting. Daarnaast leer je om om vanuit de visie en missie kaders en richtlijnen te formuleren die richting geven aan de vernieuwing.

Om een idee te krijgen van zo’n masterclass; bekijk dan deze impressie van een workshop die wij voor de corona-lockdown op open inschrijving organiseerden.

2. Creativiteit ontwikkelen – 5 maart 2021

De tweede masterclass gaat over het stimuleren, genereren en delen van ideeën voor vernieuwing. Je leert hoe je de creativiteit kunt aanwakkeren afgestemd op de talenten die je in huis hebt. We belichten de emotionele en functionele aspecten voor het ontwikkelen van creativiteit; het creëren van een cultuur en houding waardoor iedereen binnen de organisatie mee doet en het inrichten van processen om de ideeën op te halen, te toetsen en te belonen.

download de ideeëngenerator

3. Creativiteit benutten – 19 maart 2021

Deze masterclass gaat over het inrichten van innovatieprocessen om van idee naar waardepropositie-ontwerp naar prototype, naar product te gaan. Er zal aandacht worden besteed aan de voorwaarden; resources, monitoring, co-creatie, zichtbaarheid van de voortgang en hoe je dit organiseert.

advies & begeleiding

In de sparringsessie onderzoeken we samen waar de organisatie nu staat en waar de eerste verbeterpunten zitten. Je kunt daar vervolgens zelf mee aan de slag, maar je kunt ons ook vragen je daarbij te helpen. De sparringsessie is dan de briefing op basis waarvan wij een voorstel voor het begeleiden van de implementatie kunnen doen.

Tijden & Tarieven

De masterclasses zijn online en interactief van 9.30 tot 12.00 uur.
De kosten van één masterclass is € 225. Volg je ze alle drie dan kosten dit slechts € 450.
Een sparringsessie van 2,5 uur is één op één sessie over jouw situatie en kost los € 300. Als je de masterclasses hebt gevolgd kost deze slechts € 150. En helemaal niets als we daarna besluiten om samen de implementatie op te pakken.

De eerste vijf deelnemers aan de masterclass krijgen de sparringsessie gratis
Heb je interesse, vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij contact met je op. Daarna beslis je of je echt aan het programma wilt deelnemen. Je zit dus nog nergens aan vast.


CASE

Voor de ontwikkeling van Natuurlijke Verversing hebben we een sessie met relaties gehouden om te leren over hoe innovatie en creativiteit in hun organisaties zijn ingebed.