SEIZOEN VIJF PROGRAMMA

 width=

Gericht op langdurig succes

Succesvolle gamechangers die deze rol langdurig weten te vervullen, blijven de acht elementaire succesfactoren van de Koers & Karakter dynamiek continu monitoren en verbeteren. Zij blijven alert op veranderingen en kritisch op hun bedrijfsvoering en de resultaten. Zowel qua financiën als qua werkplezier. Waarbij meer werkplezier aantoonbaar leidt tot betere financiële resultaten. Centraal staat de drive om waardevol te zijn voor hun klanten en relaties.

Strategie is doen

In dit groeiprogramma is Seizoen Vijf uw duurzame partner om het succes van de organisatie op lange termijn te borgen. We ontwikkelen samen met uw team het volledige business model en zorgen dat de organisatie dit waar maakt. Uiteraard door het opstellen van een mijlpalenplan, maar de focus ligt op het begeleiden en coachen van de leidinggevenden en het team, zodat de organisatie  in beweging komt.

Samen naar een betere toekomst

Succesvolle organisaties zoeken voortdurend naar hoe het beter kan. En hebben het lef om bij te sturen, zien de noodzaak van in beweging te blijven. Uiteraard rekeninghoudend met de grens die mensen nu eenmaal hebben in hun aanpassingsvermogen. Daarom blijven we met u optrekken. We zullen voortdurend de voortgang monitoren, voorstellen doen om bij te sturen, inspireren en uitdagen om nieuwe ideeën uit te proberen,  interne en externe ontwikkelingen signaleren die het businessmodel kunnen beïnvloeden, betrokkenheid van de medewerkers te stimuleren. We maken daar heldere afspraken over die we verbinden aan uw resultaat.

Deze CASE schetst hoe het Seizoen Vijf Programma in de praktijk kan werken.

Wilt u eerst kennismaken met onze werkwijze, kijk dan of het Grondstof Pakket iets voor u is.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen? Neem contact op