Vanmorgen hadden we een mooi gesprek met een klant die ons vroeg om hen te helpen bij de productontwikkeling om haar productportefeuille te verbreden en zo een stabieler fundament te creëren voor de inkomstenstroom. Een vraag waar wij graag onze tanden in zetten. We beginnen altijd met het inzoomen op de doelgroep:

  • Wat is zijn drijfveer, wat wil hij bereiken, wat vindt hij belangrijk?
  • Wat doet hij nu om die wens te vervullen?
  • Waar heeft hij last van, waar loopt hij tegenaan, waarom lukt het niet?

Motieven

Meestal ontstaan er dan ongeveer vijf groepen. Er is bijna altijd wel een groep die grip wil hebben op de situatie, die wil weten hoe het zit, wat de status is. Er is ook altijd een groep die status najaagt, die wil worden gezien als iemand die de boel goed voor elkaar heeft, die visie heeft. En meestal is er wel een groep die het belangrijk vindt anderen te helpen. Je kunt ze waarschijnlijk zo invullen. We zijn allemaal uniek, maar een groot deel van onze behoeften delen we toch echt met anderen.

Concepten

Dit inzicht in de klant is cruciaal. Het geeft richting aan je productontwikkeling. Want als iemand graag grip wil, ligt het voor de hand om concepten te ontwikkelen die liggen op het vlak van ‘doe het zelf’ of ‘doe het zelf met support’. Maar volledig uitbesteden lijkt niet aan de orde. Toch kan dat. Want juist door die schijnbare tegenstrijdigheid op te lossen, ontstaan nieuwe concepten. Vervolgens maak je het concreter; misschien kun je dan wel een track ’n trace systeem ontwikkelen, of een tool waarmee hij kan toetsen in hoeverre hij op de goede weg is.

Toets

En je weet of jij op de goede weg bent, als jouw idee allerlei nieuwe ideeën oproept, als het idee groter wordt, als er allerlei nieuwe opties ontstaan. Want als het jou inspireert, dan inspireert het anderen ook. En dat is wat steeds in onze gesprekken gebeurt. En dat is weer wat wij belangrijk vinden.