Onze economie, de manier van werken en wat klanten van ons verwachten is met de komst van corona radicaal veranderd. Dat betekent aanpassen, slim voorsorteren zodat je straks de beste strategische optie kiest. Dat vraagt om de juiste skills om in te kunnen spelen op allerlei ontwikkelingen. Denk aan de opkomst van digitaal werken en het vermogen om je aanbod verder te digitaliseren of aan de behoefte aan werkelijk contact en het vermogen van jouw bedrijf om dat menselijke maat ook aan te bieden.

Business skills 2020

Wat zijn eigenlijk al die ontwikkelingen en hoe zijn ze op jouw branche van toepassing? Belangrijker nog wat betekent het precies voor jouw bedrijf en welke business skills zijn nodig? Tijdens de intelligent lockdown om de corona-uitbraak in te perken, is een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Wij hebben een aantal business skills  op een rij gezet die volgens ons van cruciaal belang zijn voor duurzaam succes. Skills die je met andere woorden nodig hebt om de toekomstscenario’s voor je bedrijf werkelijkheid succesvol te implementeren.

SCENARIO VERKENNER

Het zijn complexe analyses met onzekere aspecten die elkaar versterken en beïnvloeden. Dat is niet eenvoudig. Maar het zijn wel analyses waar de toekomst van je bedrijf van afhangt. Dat vraagt lef, leiderschap en visie. Daar kun je wel een expert bij gebruiken. Iemand die zaken met elkaar verbindt, die nieuwe invalshoeken brengt, die inzicht heeft in oorzaak en gevolg, doorvraagt en doordenkt.

Wat krijg je:
– Inzicht relevante trends en ontwikkelingen
– Inzicht in hoe goed jouw bedrijf scoort op cruciale business skills
– Overzicht van de high impact kansen en bedreigingen
– Analyse van de uitgangspositie van het bedrijf
– Gedegen inzicht in concurrentieveld
– Overzicht van beste strategische opties, inclusief risico’s
– Team betrokkenheid bij de definitieve keuze
– Meer zekerheid, saamhorigheid en rust

Meer weten? 
Maak een telefonische afspraak om te kijken hoe(snel) de Scenario Verkenner werkt.
Suzanne Vink: 06 460 36 580

 

Benieuwd naar de andere omzet-denkers?
Product Booster: past je product snel aan
Teamversneller: benut de talenten van je team
Corona Communicatie Kit: beschermt je reputatie