De wereld van sportbonden en verenigingen verandert gestaag. Een langjarig lidmaatschap van een vereniging is niet meer vanzelfsprekend. Sporters binden zich niet meer zomaar aan een club en clubs dus ook niet zomaar meer aan een bond. Dat heeft een forse impact op de kas. Ideeën genoeg bij de landelijke Judobond om het tij te keren. De vraag aan Seizoen Vijf was dan ook helder: help ons met het uitstippelen van scenario’s en de doorrekening van een aantal proposities. Met een strategische scenarioanalyse krijg je zicht op nieuwe verdienmodellen en kom je met je team tot weloverwogen keuzes.

WAAROM DAN?

Strategische scenarioanalyse geeft inzicht in toekomstige verdienmodellen.

Welke strategische opties leveren een duurzaam verdienmodel op? Hoewel het nog onwennig was om ervanuit te gaan dat verenigingen niet meer klakkeloos lid zullen worden moest de Judobond vanuit deze basis gaan redeneren. Wat is dan wel de toegevoegde waarde van de bond en welke alternatieve verdienmodellen kunnen we aanbieden?

Community als verbindende variant op lidmaatschap

We gaan met het Team een middag sparren en verzinnen veel leuke alternatieven. Je bent misschien niet meer zo maar lid van een vereniging, maar wel graag onderdeel van een community rond jouw passie is de centrale thema.

Maar hoe deze ideeën aansluiten bij de wensen van de aangesloten judoka’s, of budoka’s zoals ze bij de judo bond heten, om ook de beoefenaars van Taekwondo en Jiu Jitsu te betrekken is de vraag. En hoe bepaal je welk alternatief echt zal renderen, welk risico’s eraan kleven en welke opties de bond ook kan realiseren zijn dan nog onduidelijk.

HOE DAN?

Scenario’s afpellen en proposities scherpstellen

We gaan aan de slag en inventariseren per idee de variabelen en hun afhankelijkheden. We spelen met de simpele formule van prijs x aantal x correctiefactor. Een nieuwe dienst moet een prijs hebben, maar wat is dan reëel en hoeveel clubs of sporters denken we dat daarop in zullen gaan. Als de informatie niet direct beschikbaar is gaan we op zoek naar ervaringen uit andere branches. Zo konden wij realistische waarden en de risico factoren voor deze variabelen onderbouwen en vastleggen.  Een stevig platform waarop je besluiten kan durven nemen.

Wat laten de berekeningen zien?

Het wordt al gauw duidelijk dat niet ieder scenario evenveel zoden aan de dijk zet. Dat sommige scenario’s alleen bijdragen in uitstraling maar niet om aan een rendabel businessmodel te komen. Niet genoeg animo tegen een acceptabele prijs. Of andersom!  Vaak ook omdat de correctiefactor, die de onzekerheid weergeeft, een zware stempel drukt op het te verwachten resultaat.

Het kwartje valt als we laten zien hoe multipliers doorwerken, hoe groot de impact van de grote aantallen is. Zowel aan de kosten als de opbrengstenkant. Ook wordt duidelijk hoe 1 of 2 uitgangspunten bepalend zijn voor elk scenario. Die uitgangspunten zijn cruciaal om op realiteitszin te toetsen.

Ik heb een vraag

WAT DAN?

De gezamenlijke analyse levert een gezamenlijk inzicht op

De scenario analyses dwingen om samen keuzes te maken op wat reëel is en wat niet. Zowel qua prijs als qua volume. De sheet is geduldig, zonder discussie en argumenten geen keuzes, en zonder keuzes geen antwoorden. Het zijn juist deze processen die de Bond hebben geholpen in hun denkwijze en het verder uitwerken van de individuele scenario’s en met elkaar te delen. Ook heb je een kant en klaar stuurmodel. De assumpties zijn bekend en zo kan je de werkelijkheid snel toetsen.

Huub Stammes, directeur Nederlandse Judobond:

“De sparring sessie waarin we ideeën verzamelen is al heel waardevol. Door er daadwerkelijk mee te gaan rekenen, worden we gedwongen om concreet te worden. Te definiëren voor wie dan, wat dan en tegen welke prijs en na te denken over de impact op mogelijke andere producten die we voeren. De wijze waarop Seizoen Vijf het in een Excel zet, maakt dat we een stuurmechanisme hebben bij introductie en het model bovendien eenvoudig aan de nieuwste ervaringen en inzichten kunnen aanpassen. Het is een down-to-earth en bruikbare methodiek”

LEKKER DAN!

Scenario planning als team bonding exercitie

Een grondige scenario analyse is een nauwkeurig teamproces van ontrafelen en afstemmen van argumenten en onderbouwingen. Van samen op zoek naar vergelijkbare cases om het businessmodel sterker te maken. Om ten slotte samen de knoop door te hakken. Het vergt teamwork.

Het is een proces dat ook leidt tot nieuwe vaardigheden in het team. Juist deze manier van denken helpt keuzes gezamenlijk te maken en dat schept vanzelf draagvlak en eigenaarschap. Een proces dat je leiderschapsteam versterkt.  Dit proces zou een vaste prik moeten zijn in je management agenda.

Verschillende inzichten leiden tot een gezamenlijk denkkader

Het is wel belangrijk om alle beslissers vanaf het eerste moment te betrekken. Er zit een wereld aan keuzes, argumenten en aannames in het opgebouwde rekenmodel verankerd. Het is niet eenvoudig om kritische beslissers later in het denkwerk mee te nemen.

EN NU DAN?

Scenario’s uitwerken in de praktijk

Prachtige ideeën op papier, zelfs als ze in de doorrekenexercitie veelbelovend en winstgevend lijken te zijn, breng je niet zomaar in de praktijk. Die blijkt weerbarstig. Want van A naar B is geen gebaand pad. Het vraagt om een gedegen plan van aanpak. En vooral de lef, tijd en aandacht om er ook mee aan de slag te gaan. Tijd is vaak een schaars goed, waardoor het aantal nieuwe concepten heel beperkt moet blijven. De implementatie vraagt ook monitoring of de berekende uitkomsten in de praktijk ook worden gehaald, daar biedt het model uitkomst voor.

JIJ DAN?

Durf samen out of the box scenario’s te verkennen en kom tot concrete keuzes.

Zonder twijfel leven er in ieder organisatie genoeg goede (en slechte) ideeën over nieuwe verdienmodellen. Maar tijd is schaars en geld misschien ook, dus ga niet over één nacht ijs om er via trial en error achter te komen wat werkt en wat niet. Investeer daarom je kostbare tijd aan het doorrekenen van een aantal goed doordachte scenario’s.

Seizoen Vijf hielp al meerdere organisaties aan een praktische analyse tool waarmee je scenario’s concretiseert, onderbouwt en bewuste keuzes maakt. Bel ons voor een korte vrijblijvende demo.