Je marketingcommunicatie vertrekt vanuit je merkprofiel. Dus toen Crunchr – een scale-up op het gebied van workforce analytics – ons vroeg hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een professioneel marketingcommunicatieplan, startten we met een vraag en antwoordspel om tot een pakkende en passende merkidentiteit te komen.

WAAROM DAN?

Van communicatiekalender naar merk ontwikkelen

Wat hebben jullie voor ogen bij een marketingcommunicatieplan? Een communicatiekalender waarin duidelijk staat welke boodschap wanneer, via welk middel naar wie gecommuniceerd wordt. Wat wil je daar mee bereiken? Meer sales! We zien vaker dat bedrijven zoeken naar een wondermiddel waarmee de sales binnen drie maanden door het dak gaat. Uitzonderingen daargelaten is dat vaak niet de realiteit. Wat de meeste bedrijven zich niet realiseren, is dat daar een heel proces aan vooraf gaat. Te beginnen met het in kaart brengen van waar de organisatie nu staat (analyse) en waar de organisatie heen wil (doelstelling) voordat je de route (strategie) uit kan stippelen. Op die manier kan marketingcommunicatie effectief bijdragen aan het realiseren van de marketing- en salesdoelstellingen. Dat begint bij het bepalen van je merkidentiteit.

HOE DAN?

Merkidentiteit start bij de medewerkers

Dat klinkt zwaar maar dat is het niet. We werken met het team met foto’s waar iedereen bij moet associëren, leggen stellingen op tafel, stellen vragen en laten het team scores toekennen. De teamleden van Crunchr gaan mee in de speelse en organische werkwijze en trekken zelf conclusies uit de kernwaarden en doelgroepen die op tafel liggen. Ook herkennen zij onze opvatting dat de merkidentiteit altijd uit moet gaan van de eigen kracht. Alleen als er bij de mensen zelf een intern vuurtje is aangewakkerd kun je buiten een fikkie stoken.

Een verrassend andere positionering

Bij Crunchr is er geen twijfel mogelijk; zowel de merkessentie als de merkbelofte gaan over autoriteit. Daarin komen de overtuiging én de behoefte van de doelgroep samen. Namelijk dat workforce analytics bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en dat Crunchr dit als geen ander aantoont. Dat is een duidelijk andere positionering dan zij tot nu toe als scale-up hanteerden en was zowel een verrassing als een bevestiging van hun ervaringen in de markt

Ik heb een vraag

WAT DAN?

Camiel Selker, partner Crunchr:

“We waren al goed op weg met onze marketing maar misten een onderbouwd strategisch plan en een doorleefde merkidentiteit. Dit proces heeft ons hier enorm bij geholpen”

LEKKER DAN!

Bij de directie was er een stellige overtuiging over wat goed is voor hun klanten. Die overtuiging ook bij hen zelf te vinden bleek lastiger te zijn. De exercitie om tot een marketingplan te komen was neergelegd bij een HR-medewerker die dit nog niet eerder om handen had gehad. Vandaar ook de begeleiding van Seizoen Vijf. Toen éen van de meest betrokken directieleden vertrok was er geen haakje meer voor de medewerker waardoor zij te veel alleen kwam te staan. Als Seizoen Vijf hebben we ervaren hoe belangrijk het is om zoiets wezenlijks als een merkidentiteit goed te borgen bij de directie. Iets om bij de wisseling van de wacht meer aandacht aan te geven.

EN NU DAN?

Onderscheidend merkprofiel als fundament voor bedrijfsbeslissingen

Om te komen tot een onderscheidend profiel, je eigen merkidentiteit; combineren we de Kernovertuiging, de waarden die je de doelgroep wilt bieden gebaseerd op het Klantperspectief, het DNA van de organisatie en de merkessentie. Dit profiel zien wij als het fundament voor alle bedrijfskundige beslissingen. Het is het toetsingskader en de inspiratiebron voor alle activiteiten. Van samenstelling van de productportefeuille tot de selectie van businesspartners tot de inrichting van de werkprocessen én de inzet van je mensen. Je hebt al deze schakels nodig om je belofte in alles wat je doet waar te maken en uit te dragen. Daar moet Crunchr nu mee aan de slag. Spannend om te zien hoe dat zich verder ontwikkelt.

Wisselwerking van de Koers en Karakter Dynamiek
Organisaties die de wisselwerking tussen strategie en mens goed in de vingers hebben, zijn succesvolle organisaties. Het is de basis van ons model: de Koers en Karakter Dynamiek.

JIJ DAN?

De teamleden van Crunchr waren achteraf verrast over het resultaat. Door te praten over het merk en de identiteit hebben ze het over hele wezenlijke dingen gehad en daar ook woorden aan gegeven. Het heeft de gezamenlijk ambitie vleugels gegeven! Het goede nieuws is dat je hier geen marketing expert voor hoeft te zijn. Alle kennis en ervaring zit in het team. Wij helpen om die op een slimme en leuke manier boven water te krijgen. Maak snel een afspraak om over jouw merkvraag te sparren!

Ontdek onze andere diensten op marketinggebied