STRATEGIE OP 1 A4 GEEFT RUST EN FOCUS

Een van de redenen waarom een strategie in de praktijk niet goed tot leven komt, is dat de gekozen strategie soms moeilijk toegankelijk of begrijpelijk is. Met Strategie op één A4 dwing je je team tot keuzes en een logische opbouw en maak je het reproduceerbaar. Met als gevolg dat je mensen de strategie beter onthouden én toepassen in hun dagelijkse werk.

De vijf vragen die we met Strategie op 1 A4 gaan beantwoorden:

 • Waar werken we met z’n allen naartoe?
 • Hoe organiseren we dat?
 • Wat hebben we daarvoor nodig?
 • In welke volgorde doen we dat?
 • En hoe communiceren we dat?

Hoe doen we dit?

 • Samen met het managementteam gaan we op zoek naar het gezamenlijke toekomstbeeld; wat voor soort organisatie willen jullie zijn, hoe ziet dat eruit, wie werken er, welke rol hebben jullie?

 • Vervolgens stemmen we af wat de beste route is om hier naartoe te groeien; op eigen kracht of met anderen, met het huidige aanbod of met nieuwe producten of werkwijze, met hetzelfde of een ander verdienmodel.

 • Daarna brengen we in kaart wat daarvoor nodig is in termen van middelen, mensen en marketing.

 • Dit overzicht leidt tot activiteiten die je moet uitvoeren om die voorwaarden te verkrijgen.

 • Tot slot brengen we een fasering aan op basis van enerzijds kritische paden en anderzijds en realiseren van de korte termijn doelen.

 • En maken we samen het verhaal dat ons helpt de strategie goed te communiceren.

Wat krijg je?

 • Een helder, overzichtelijk strategie op 1 A4
 • Projectenoverzicht
 • Concreet stappenplan
 • Visualisatie, verwoording en naam van de strategie
 • Handvatten voor gebruik en communicatie van de Strategie op 1 A4 in de dagelijkse praktijk

Kleine waarschuwing

Simpel is niet per se ook makkelijk. Deze aanpak gaat ervan uit dat binnen het team al een sterke KERNOVERTUIGING is gedefinieerd. In de praktijk blijkt dat een team vaak denkt dat dit het geval is, maar dat in de werkelijkheid vaak verschillen van interpretatie of urgentie blijken te spelen. Dat is niet erg en levert vaak goede inzichten op, maar vraagt wel dat we dan even een stapje opzij moeten doen en eerst moeten werken aan de Fundering.

strategie op 1 a4 is wat voor jou als je:

 • Je medewerkers geen idee hebben wat de strategie is
 • Je merkt dat de strategie en businessplannen van vorig jaar steevast in de la verdwijnen
 • De managers niet sturen op de strategie

Om je op weg te helpen

In het boek Op koers op karakter staan vele tips en handvatten hoe je tot een samenhangende strategie komt. Bekijk vast een deel uit het boek.

download preview hoofdstuk 2

Vrijblijvend sparren

Bel Suzanne Vink: 06 46036580

gaat goed samen met:

 • Fundering: de visie, missie en strategische pijlers zijn samen de fundering waarop je je bedrijf bouwt.
 • BuzFactor: het interne activitatieprogramma zodat medewerkers de strategie volledig toepassen

Eerder gedaan voor:

Diverse MKB organisaties in productie en de zorg.

Benieuwd naar wat Seizoen Vijf nog meer voor je kan doen?

Bekijk onze producten