“We hebben de strategie ook concreet uitgewerkt naar het Spaarne Peil en de Spaarne Pijl”, vertelt Mathijs Blom van Spaarne Accountants en Belastingadviseurs enthousiast op het seminar. Wij zijn uitgenodigd, zitten op de eerste rij en stellen trots vast dat de concrete ideeën uit het strategieprogramma dat wij samen met hen doorliepen zijn overgenomen.

Onderscheidend vermogen

Precies een jaar geleden raakten we in gesprek en startten we het programma waarbij wij hen hielpen bij het verwoorden van hun why(*), hun DNA, hun onderscheidend vermogen. Hun, dat waren de vier partners van Spaarne Accountants- en Belastingadviseurs, die net als veel collega’s accountants worstelen met het benoemen van hun toegevoegde waarde. Want hoe vertel je in een paar woorden wat je anders maakt, wat je uniek maakt en wat recht doet aan datgene waar je écht voor staat.

In een paar workshops ontdekten we dat zij geloven in het belang van zakelijke vriendschappen. Zakelijke vriendschap is een vorm van samenwerken met klanten en relaties waarin je elkaar iets gunt, elkaar oprecht helpt, eerlijk bent, maar ook zegt wat nodig is. Ook als dat minder leuk is.

“Zakelijke vriendschap” via het Spaarne Peil

Twee woorden die samenvatten waar ze voor staan, hoe ze willen werken en waar ze anders zijn dan anderen. Ze gunnen het ook hun klanten. Het is richtinggevend hoe je je werk doet. Qua menselijke maat (vriendschap) maar ook kwalitatief (zakelijk). En voor dat tweede gedeelte deden we ze het concept van het Spaarnepeil aan de hand. Een concept waarmee zij een basisniveau kunnen neerzetten. Het niveau waaraan ieder bedrijf minimaal moet voldoen. Dit concept was een schot in de roos want het zette aan tot nieuwe ideeën. Zelf voegden ze er de Spaarne Pijl aan toe, die aangeeft in welke richting een ondernemer zich het beste kan ontwikkelen.

Automatische ideeën als lakmoesproef

Voor ons zijn juist die nieuwe ideeën die automatisch opborrelen de lakmoesproef voor de kwaliteit van de gevonden strategie. Ben je ook zoekende naar wat precies de toegevoegde waarde, de kern en het wezen van jouw organisatie is, aarzel dan niet en neem contact op. Wij garanderen je dat we hem samen met jou boven tafel krijgen en dat het een bron van inspiratie, energie en succes zal zijn.

(* uit: The Golden Circle van Simon Sinek)