Suzanne brengt met humor ongemerkt focus en structuur aan waardoor synergie tussen de bedrijfsactiviteiten ontstaat.