Met de komst van corona is onze manier van werken en wat klanten van ons verwachten opeens radicaal veranderd. Dat betekent nogal wat voor de wijze waarop je communiceert, zowel intern als extern. En dat stelt hogere eisen aan de communicatie afdeling. De rollen die de communicatieafdeling invult zijn toegenomen. Heb je het talent in huis om die nieuwe rollen in te vullen. Best lastig vast te stellen, zeker nu ook meer mensen  op afstand werken. En een stap verder: voelen ze zich vrij en gesteund om die nieuwe rollen in te vullen en te ontwikkelen?

Communicatietalent ontdekken en ontwikkelen

De ervaring leert dat je vaak niet van scratch hoeft te beginnen maar kunt doorbouwen op wat er al is. Dat het vaak meer een kwestie is van de ruimte geven omdat er vaak veel talent in huis. Meestal meer dan je weet. Wij hebben 5 tips op een rij gezet die je kunt doen om onvermoede talenten in de communicatieafdeling boven water te krijgen.  Doe de check!.

Naar een strategische communicatieafdeling

Je communicatieteam op een nieuwe innovatieve en meer strategisch niveau laten werken is geen alledaagse business. Dan is het fijn om daar een extern perspectief bij te hebben. Iemand die neutraal kijkt naar de mogelijkheden, het team en de processen die daar spelen.

Wat krijg je:

  • Een inventarisatie wat goed en niet goed gaat.
  • Een overzicht van de mogelijkheden en de skills van de mensen
  • Een advies over welke aanpassingen gaan helpen.

Extra 

Soms is er sprake van meer structurele problemen, dan adviseren wij om een teamcoach in te zetten die kan helpen bij. Wij werken samen met meerdere coaches, die we van harte aanbevelen om je te helpen bij:

  • Intervisiesessies
  • Gedragscoaching van team en/of leidinggevende
  • Procesbegeleiding tijdens het verandertraject

Meer weten? 
Neem contact op met Karine Hustinx, en vraag haar gerust hoe ze het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk adviseerde,  06 510 755 74