Na vijf jaar heeft Farmadam een plek veroverd in de farmaceutische markt voor zorginstellingen in Amsterdam. Nu is het tijd om te bepalen waar de focus de volgende vijf jaar moet komen te liggen. Aan ons de vraag om een strategisch vijfjarenplan te ontwikkelen. Daarbij geldt de absolute voorwaarde dat de medewerkers het plan zouden omarmen en actief zouden helpen realiseren.

Medewerkers moeten het doen

Met name die voorwaarde heeft vormgegeven aan het programma dat we voor Farmadam hebben ontwikkeld. Juist omdat wij ervan overtuigd zijn dat bij medewerkers bewust maar vaak onbewust heel veel kennis zit. Het mooie aan Farmadam is de diversiteit binnen het personeelsbestand. Zowel qua culturele achtergrond, als in leeftijd, in verhouding man/vrouw, als in opleiding. Ook dat vraagt een doordachte aanpak.

Het programma laat zich opdelen in drie fasen:

1. Waar staan we nu?

Hiervoor hebben we verschillende instrumenten ingezet: een medewerker tevredenheidsonderzoek, gesprekken met groepen medewerkers, klant evaluatie interviews. Hieruit bleek onder andere een enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de kwaliteit van leven van patiënten in zorginstellingen. Maar dat die betrokkenheid vaak leidde tot overwerk en stress.

2. Waar willen we naartoe?

Samen met bestuur en managementteam hebben we een visie op de markt geformuleerd. Vanuit daar volgde bijna automatisch de missie en strategie. In een interactieve sessie met het management en middenkader hebben we invulling gegeven aan de strategie door concrete projecten te benoemen en daaraan een prioritering te geven. Wij hebben alle input en observaties samengevat in een heldere merkidentiteit die leidend is voor de activiteiten en beslissingen die op het pad van Farmadam komen.

3. Hoe komen we daar?

Centraal in de hele visie en cultuur van de organisatie staat ‘samen’. De collega’s van Farmadam onderling én met de ‘collega’s’ bij de zorginstellingen. Dat betekent dat er vooral wordt ingezet in het kennismaken, het uitwisselen van ervaringen, het samen bedenken van oplossingen, het samen optrekken. Dus hebben we een sessie customer journey georganiseerd, meeloopdagen in- en extern, tools en communicatiemiddelen voor het middenkader om de medewerkers te inspireren.

“We hebben nu echt een geweldig fundament waaraan we al onze activiteiten kunnen toetsen. Dit helpt ons enorm. Hiermee kunnen we het strategisch vijfjarenplan concreet maken.”