“Maak maar een business case”. U heeft deze zin vast weleens te horen gekregen of zelf uit gesproken als reactie op een voorstel om de zaken anders aan te pakken. Het doel van zo’n business case is uiteraard om inzicht te krijgen of de benodigde investering – zowel in tijd als geld – voor het realiseren van de plannen, loont.

Uitgangspunt

De basis van een business case is een inzicht in wat nodig is om het voorstel te realiseren: welk issue los je op en voor wie, hoe geef je het vorm, ga je dat zelf doen, koop je het in, ga je een samenwerking aan, heb je de juiste ingrediënten in huis, wat moet je doen om die in huis te halen? En zo krijg je inzicht in welke kostenposten er zijn. Daarnaast wil je inzicht in wat het oplevert. Als je voorstel gaat over het verbeteren van bijvoorbeeld het logistieke proces, levert dit naast kostenbesparing, wellicht ook een besparing op in de vorm van  een lager ziekteverzuim of meer opdrachten. Als je voorstel gaat over de lancering van een nieuw product, moet dit ook meer omzet opleveren. En wat is daarvoor de slimste prijsstrategie? In feite heb je het dan over het onderliggende businessmodel.

Financieel fundament

Met alleen de kosten- en inkomstenposten ben je er nog niet. Cruciaal zijn de aantallen en tarieven die daarbij horen. Stel u bedenkt een app waarmee klanten kunnen berekenen wat samenwerking met uw bedrijf voor gevolgen heeft voor hun CO2 footprint. Het ontwikkelen van de app kost alles bij elkaar een ton. Verdient deze investering zich terug, dan wel door meer klanten, meer opdrachten van klanten, een hoger tarief, of wellicht door het verkopen van de kennis die aan de app ten grondslag ligt. Er zijn dus meerdere knoppen waaraan u kunt draaien. Dat maakt het alleen maar complexer. Vooral ook omdat u aannames moet doen over wat een reële verwachting is.

1. Businessmodel Calculator

Daarvoor hebben wij de Businessmodel Calculator ontwikkeld. Deze calculator combineert alle posten met meerdere scenario’s (droomscenario, worst case scenario en een gemiddelde variant) op een overzichtelijke wijze. Op die manier kunt u “spelen” met de variabelen en krijgt u een duidelijke indicatie of en hoe het idee haalbaar is. Een mooi voorbeeld is de business case voor een online platform die bezoekers op basis van hun profiel adviseert en voorstellen doet. Hoe meer mensen van het platform gebruik maken, hoe rijker de database die daardoor ontstaat die vervolgens interessant is voor andere organisaties. En hoe succesvoller het verdienmodel. De Businessmodel Calculator gaf scherp inzicht in de mogelijkheden van het online platform maar ook in de risico’s. Het blijkt een investering die zeker tijd nodig heeft om zich terug te verdienen.

2. Social and financial return model

Toch kan een organisatie er voor kiezen om het idee ondanks een minder rooskleurige uitkomst, wel te gaan realiseren. Omdat er naast de directe financiële consequenties ook sprake is van indirecte financiële consequenties. En die zijn, zoals het woord al aangeeft, niet één op één te berekenen. Frans van der Avert, CEO Amsterdam Marketing verwoordde dat mooi op de Duin en Kruidberg Conventie van 13 maart 2017; City Marketing levert ook trotse bewoners, maar wat dat de stad concreet oplevert is niet te meten. Daarom hebben we naast de Businessmodel Calculator ook een tool ontwikkeld dat de sociaal maatschappelijke effecten in kaart brengt waarmee de keuze om een initiatief toch door te zetten, kan worden onderbouwd.

 

 

We laten je de Businessmodel Calculator met alle plezier zien.
Bel gewoon even naar Suzanne Vink 06 460 365 80. Uiteraard vrijblijvend.