De visie en missie zijn de fundering van je business model

Loop je met het idee rond dat jullie eigenlijk weer eens de visie en missie zouden moeten afstoffen, dan is dat waarschijnlijk een goed idee. Deze gedachte komt namelijk niet uit het niets. Misschien merk je dat je mensen de visie en missie helemaal niet kennen of misschien vind je de visie en missie achterhaald of merk je dat ze helemaal niet helpen bij he maken van keuzes in de praktijk.

wat heb je eraan

De visie, missie en strategische pijlers samen zijn de fundering waarop je bedrijf bouwt, waarop al je beslissingen worden genomen, die richting geeft aan vernieuwing, aan focus. Het maakt beslissingen makkelijker. Wat doe je wel, wat doe je niet. Op welke manier wel en op welke manier niet. Bovendien wordt elke discussie beslecht met een goed gedefinieerde fundering.

wat is dan goed?

Een goede fundering wordt door iedereen in de organisatie gedragen. Een goede visie, missie en strategische hoofdlijnen inspireren, geven vertrouwen, maken trots. Omdat het uitgaat van wat jullie willen betekenen voor jullie klanten. Daardoor ben je relevant en draag je iets bij aan een betere wereld. Het gaat dus ook altijd gepaard met het nemen van je verantwoordelijkheid. Het gaat nooit over het verdienen van geld. Dat is het gevolg.

hoe doen we dit?

 • Het begint met de persoonlijke visie van de eindverantwoordelijken, meestal de directie. Hoe moet in hun ogen het bedrijf eruit zien. Dit zet de kaders.
 • Daarna is het cruciaal om inzicht te krijgen in wie de klant is, wat deze zoekt en welke afwegingen hij maakt. Dat doen we door zowel intern als extern klant- en marktinformatie te analyseren en door gesprekken te voeren met zowel klanten als medewerkers die met de klanten samenwerken.

 • Op basis van die inzichten formuleren we samen met een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie, de fundering.

 • Tot slot toetsen we de geformuleerde kernovertuiging aan teamleden die niet bij de ontwikkeling betrokken waren.

   

Wat krijg je?

 • Een stevige keuze in een korte en duidelijke formulering waar jullie voor staan
 • De argumentatie waarom jullie voor deze Fundering kiezen en waarom dit de beste keuze is
 • Een toelichting wat jullie bedoelen met de formulering
 • Het geef inzicht en focus in de prioriteiten en verbeterpunten
 • Het is zowel een inspiratiebron als toetsingskader voor alle komende beslissingen

Onze opvatting

Een visie en missie staan nooit alleen. En eerlijk? Aan alleen een visie en missie heb je niet zo veel. Nog los van het feit dat er nogal wat misverstanden bestaan over visie en missie. In onze ogen is een visie de kijk van jullie organisatie op waar de doelgroep last van heeft. De missie is de vertaling daarvan naar wat jullie dan gaan betekenen voor de doelgroep. Daar voeg je aan toe hoe je die missie in hoofdlijnen gaat realiseren.

meer lezen:

CASE: Vereniging voor Muziekdocenten

gaat goed samen met:

 • Veldspotter: doorlopend marktonderzoek naar kansen en bedreigingen

 • Seizoenswissel: richt je bedrijf in om de veranderende markt de baas te zijn