Visie, missie en bedrijfsstrategie: de fundering van je businessmodel

Loop je, zoals een aantal klanten van ons, rond met het idee dat jullie eigenlijk weer eens de visie, missie en strategie zouden moeten afstoffen, dan is dat waarschijnlijk een goed idee. Deze gedachte komt namelijk niet uit het niets. Misschien merk je dat je mensen de je strategie helemaal niet kennen of misschien vind je hem achterhaald of merk je dat het helemaal niet helpt bij het maken van keuzes in de praktijk.

Wat heb je nu eigenlijk aan een goede visie, missie en bedrijfsstrategie

De visie, missie en strategie vormen samen de fundering waarop je je bedrijf bouwt, waarop al je beslissingen worden genomen, die richting geeft aan vernieuwing, aan focus. Het maakt beslissingen makkelijker en sneller. Wat doe je wel, wat doe je niet. Op welke manier wel en op welke manier niet. Het helpt bovendien als toetsingskader voor de traditionele discussies over welke idee wel en niet de moeite van het oppakken waard is. En maakt duidelijk waar jouw toegevoegde waarde zit.

Wanneer is je strategie eigenlijk goed?

Heel simpel als je er naar handelt en iedereen in het bedrijf de visie, missie en strategie kent en support. Een goede bedrijfsstrategie inspireert , geeft vertrouwen en maakt trots . Omdat het uitgaat van wat jullie willen betekenen voor jullie klanten. Daardoor ben je relevant en draag je iets bij aan een betere wereld. Het gaat dus ook altijd gepaard met het nemen van je verantwoordelijkheid. En het gaat nooit over het verdienen van geld. Geld en omzet zijn een gevolg

Hoe helpen wij het formuleren van een goede strategie?

  • Het begint met de persoonlijke visie van de eindverantwoordelijken, meestal de directie. Hoe moet in hun ogen het bedrijf eruit zien. Dat brengen we samen in kaart, daar vinden wij de woorden voor.

  • Daarna maken we de stap naar de klant. Het is cruciaal om inzicht te krijgen in wie de klant is, wat deze zoekt en welke afwegingen hij maakt. Dat doen we door zowel intern als extern klant- en marktinformatie te analyseren en door gesprekken te voeren met zowel klanten als medewerkers die met de klanten samenwerken.

  • Op basis van die inzichten formuleren we samen met een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie, de strategie

  • Tot slot toetsen we de geformuleerde kernovertuiging, dat is de optelsom van visie, missie en strategie, aan teamleden die niet bij de ontwikkeling betrokken waren. Als zij zich ook herkennen, enthousiast worden en met ideeën komen, dan weet je dat je op de goede weg bent.

Wat is dan het eindresultaat?

  • Een stevige keuze in een korte en duidelijke formulering waar jullie voor staan
  • De argumentatie waarom jullie voor deze strategie kiezen en waarom dit de beste keuze is
  • Een toelichting wat jullie bedoelen met deze strategie
  • Het geef inzicht en focus in de prioriteiten en actiepunten, waar je mee aan de slag moet
  • Het is zowel een inspiratiebron als toetsingskader voor alle komende beslissingen

Onze opvatting

Een visie en missie staan nooit alleen. En eerlijk? Aan alleen een visie en missie heb je niet zo veel. Nog los van het feit dat er nogal wat misverstanden bestaan over visie en missie. In onze ogen is een visie de kijk van jullie organisatie op waar de doelgroep last van heeft. De missie is de vertaling daarvan naar wat jullie dan gaan betekenen voor de doelgroep. Daar voeg je aan toe hoe je die missie in hoofdlijnen gaat realiseren., je strategie. En voila je bent weer klaar voor het echte werk: de implementatie

meer lezen:

CASE: Vereniging voor Muziekdocenten