geschreven door: Sylvia Vrugt

gedachtegoed

Bekijk vacatures eens als een product

 | 

Het werven en behouden van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een behoorlijke opgave. Er is sprake van schaarste aan talent en specialisten. In zo’n geval kan het helpen om meer vanuit een marketingbril naar het wervingsproces te kijken. De succes & value index kan goed helpen hoe je je aanbod, je positionering en ook beloningsbeleid nog beter kan afstemmen op de behoefte van je medewerkers.

cases

Structuur zorgt dat het stroomt

 | 

Structuur staat voor bouw en voor ordening; op de juiste manier toegepast is structuur een krachtig instrument om mensen in beweging te brengen.

gedachtegoed

Consistentie of aanpassingsvermogen

 | 

Moeten organisaties nu juist flexibel kunnen inspelen op veranderingen of juist een consistent hun strategie volgen?

actie

Bent u onze zomergast?

 | 

De zomer zet mensen vaak aan tot het zoeken naar inspiratie hoe het beter kan. Wij kunnen helpen.

gedachtegoed

Meer omzet? Dat kan creatiever

 | 

Ondernemers vinden dat zij creatiever mogen zijn in hun commercie. Het is maar hoe je het bekijkt.

Case

Uitgerekende zaak

 | 

Wij hebben een Businessmodel Calculator ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt in de haalbaarheid van uw plannen.

Gedachtengoed

De economie van kennis

 | 
kennisdeling

Voor veel bedrijven is kennisdeling cruciaal. Hoe kan het dat dit ondanks allerhande systemen toch niet altijd goed lukt.

Gedachtengoed

Slim prijsbeleid – slimme klanten

 | 
prijsbeleid voor trotse klanten

Met een slim prijsbeleid kun je klanten verleiden meer af te nemen. Daarvoor biedt de psychologie handige methodieken.