een goede bedrijfsstrategie

hier start je reis naar het vijfde seizoen

De nieuwe strategie is doen

Home/Bedrijfsstrategie

Je wil een duidelijke bedrijfsstrategie die houvast biedt en motiverend werkt. Maar hoe ontwikkel je een goede koers terwijl een toekomst vol onzekerheid je aanstaart? En hoe voorkom je dat je strategie een papieren tijger wordt die in de la belandt? Het korte antwoord: Dip je strategie in de cultuur, de systemen en de mensen van je bedrijf. En laat zo de Koers en het Karakter van je bedrijf elkaar versterken. We laten je aan de hand van handige tips en bouwstenen zien hoe dit werkt.

Jullie verdienen succes!

Je weet dat een visie en missie belangrijk zijn, dus heb je ze op papier gezet. En eens per jaar zit je met het team ‘een dagje op de hei’ om de groeistrategie te bespreken. Maar je merkt ook dat je daarmee nog geen doorleefde strategie hebt. Die hout snijdt. Die werkt. Die je consequent uitvoert en regelmatig toetst. Dat is nodig. Want tijden en markten veranderen en je moet continu meebewegen om ook in de toekomst nog van waarde te zijn. Voor je klanten, je medewerkers, de omgeving en je bankrekening!

EEN STRATEGIE DIE GOED IS

Een goede strategie is een strategie die nu bij jouw organisatie past en die door je team wordt omarmd. Lees welke opties je daarvoor hebt.

doe de scan en ontdek welke focus jouw bedrijf nodig heeft
ontwikkelen strategie

EEN STRATEGIE ONTWIKKELEN

Ontwikkel een flexibele en wendbare strategie samen met je team. Gebruik de acht stappen om je koers en karakter dynamiek te sturen.

DOWNload de checklist “in acht stappen op koers en karakter”
vijfjarenplan

EEN STRATEGIE DIE JE UITVOERT

Je wil dat jouw mensen de strategie gaan leven en uitdragen. Dan zal je daarvoor de ruimte moeten maken: in je systemen in, je cultuur en in je planning.

Download TIPS ‘Stick to the plan’

STRATEGIE ACTUEEL HOUDEN

Je bedrijfsstrategie vraagt om regelmatige toetsing. Hebben we onze radar naar buiten openstaan? Doen we nog steeds de goede dingen?

MELD JE AAN VOOR DE wekelijkse strategie prikkel

STRATEGISCH ADVIESBUREAU

Net dat stapje extra, verrassende invalshoeken. We zien strategie als een reis die we samen maken, op zoek naar continue verbetering.

Maak een wandelafspraak

Een strategie die goed is

Een goede bedrijfsstrategie beschrijft hoe je je ambitie gaat realiseren op de middellange en lange termijn. En wel op zo’n manier dat het inspirerend is omdat het bijdraagt aan het verbeteren van het leven van je klant, omdat het relevant is, omdat het van waarde is voor je klant. Het ontwikkelen van een goede bedrijfsstrategie doe je daarom altijd samen met een team van medewerkers.

Welke strategie past nu bij jullie?

Welke strategie passend is is natuurlijk van meerdere zaken afhankelijk, zover was je zelf ook wel. Er is gelukkig geen one size fits all. Want je wil aansluiting op je doel, op jouw branche, op jouw bedrijf. Want het maakt nogal uit of je net gestart bent of al jaren in business.

De fases waar je bedrijf zich in bevindt en je ambitie bepalen welke strategie je moet volgen. Wij zien een mooie parallel met de cyclus van de seizoenen. Net als levende organismen kennen organisaties een levenscyclus. Met vier opeenvolgende seizoenen met herkenbare vaste patronen, voor- en nadelen. Er is geen ‘beste’ seizoen. Je kan dus kiezen welke seizoen het best past. Start-ups die gericht zijn op innovatie zijn beter in de lente terwijl financiële organisaties gericht op betrouwbaarheid beter een herfst-organisatie kunnen zijn.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de organisatieveranderingen mislukt. Vaak omdat de veranderstrategie niet gebaseerd is op het huidige en het gewenste seizoen. Met de juiste veranderstrategie kun je de transitie naar het juiste seizoen sturen. Weet jij eigenlijk in welk seizoen jouw bedrijf zich bevindt? Doe de gratis seizoenscan en krijg alvast wat tips waar je direct mee aan de slag kunt.

uitgelicht

Blog
Scan
Doe de Seizoen Scan en ontdek waar de focus op moet liggen
Onze aanpak

Ons programma Seizoenswissel helpt je om je organisatie te transformeren.

ontwikkelen strategie

Een strategie ontwikkelen

Je wil met je bedrijf verbeteren, groeien of zorgen dat de organisatie erover tien of twintig of honderd jaar nog steeds toe doet. Dat betekent dat je begint met het definiëren van de koers; waar wil je dat de organisatie over vijf of 10 jaar staat. Daarna bepaal je hoe het karakter van je organisatie perfect in staat is om de koers te realiseren.

1. Diep inzicht in wat de klant wil

Stap één is het afbakenen van je markt op basis van de behoefte bij de klant. Wie is de klant, wat wil hij en is er potentie in deze markt? Dit is je bestaansrecht van jouw organisatie. Je organisatie overleeft alleen wanneer je de klant iets biedt wat hij wil hebben en wanneer er voldoende klanten zijn. Wij noemen dit; Klantperspectief.

2. Visie en missie hoe de klant het best te helpen

Vanuit de keuze voor de klant en het klantinzicht formuleer je de visie en missie; wat is in jullie ogen de beste manier om de klant te helpen. Dit is het fundament voor alle overige beslissingen. Alles moet hiermee in lijn zijn. Het beschrijft wat je als bedrijf voor de klant wil betekenen en hoe jij dat in hoofdlijnen wil doen. Wij noemen dit de Kernovertuiging.

3. Onderscheidend profiel zodat de klant voor jou kiest

De Kernovertuiging werk je vervolgens uit in de Positionering; hoe onderscheid je je van andere aanbieders en hoe maak je duidelijk dat dit beter is. Je benoemt het gevoel dat je de klant wil geven en de karaktereigenschappen van de organisatie die dat waarmaken. Ook dit is een toets voor alle activiteiten, besluiten en uitingen.

4. Inrichten van de inkomsten

De vorige stappen bepalen hoe je inkomsten genereert en een financieel gezonde organisatie creëert om ook op lange termijn van betekenis te blijven. Wij noemen dit de Verdienstructuur. De inrichting hiervan zegt veel over waar je organisatie voor staat, hoe je werkt en wat de klant van jouw organisatie mag verwachten.

5. De kwaliteiten in je personeelsbestand

De eerste van het definiëren van het Karakter is vaststellen welke talenten je in je personeelsbestand nodig hebt om de Koers te realiseren en hoe je die optimaal benut. Of beter nog; hoe kun je die talenten ontwikkelen tot meesters in hun vak. Daarom heet deze stap Meesterschap.

6. Kracht van de samenwerking versterken

Pas als individuele talenten optimaal samenwerken en zich als één man inzetten om de klant het beste te geven ontstaat er iets van Teamspirit. De manier waarop je Teamspirit invult en aanwakkert moet passen bij de Koers, daar logisch uit voortkomen. Zodat de Teamspirit de Koers versterkt.

7. Creëren van voorwaarden om in te spelen op kansen

Vervolgens moet je zorgen dat je mensen de ruimte krijgen én pakken om kansen voor de organisatie te benutten, om zaken te verbeteren waar de klant van profiteert. Dit is Ondernemerschap. Je wilt een ondernemende mentaliteit zodat de organisatie zich blijft ontwikkelen.

8. Inrichten van processen om de plannen te realiseren

Tot slot heb je Organisatiediscipline nodig om te zorgen dat alle plannen, ideeën en verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Waarbij je kritisch blijft of alles wat je doet en hebt bedacht nog daadwerkelijk waarde toevoegt voor de klant. En zo ben je terug bij Klantperspectief.

uitgelicht

Blog
Checklist
Download de checklist “in acht stappen op koers en karakter”
Onze aanpak

We hebben twee relatief korte programma’s die je hierbij kunnen helpen:

 • Fundering: (her)definieer de missie, visie en strategische pijlers
 • Strategie op 1 A4: een workshop om je bedrijfsstrategie aan alle medewerkers te verduidelijken

EEN STRATEGIE DIE JE OOK UITVOERT

Van goed op papier naar een goede uitvoering is een belangrijke maar onderschatte stap. We horen het heel vaak van onze klanten. Als de strategie eenmaal bepaald is, komt de vraag: hoe ga je dan implementeren. Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand. Het is helaas niet een gouden knopje die je kunt omzetten. Strategie-implementatie is een kwestie van elke dag verder bouwen. Een never ending journey van doen, leren en weer aanpassen.

Onze Koers & Karakter Dynamiek geeft handvatten om het hele jaar door met je (uitvoering van) strategie bezig te zijn. Door de cyclus van de 4 B’s te doorlopen wordt strategie een levendig onderdeel van je bedrijfsvoering:

 • Doorlopend Beheersen van je strategie door heel helder te zijn in wat het bij de klant en op de werkvloer betekent en ook consequent wordt uitgevoerd
 • Continu Begrijpen wat er gaande is – zowel intern en extern om de onvermijdelijke afwijkingen te kunnen signaleren en analyseren
 • Voortdurend Beïnvloeden van de 8 elementen van je Koers & Karakter Dynamiek om te testen of je strategische stappen daadwerkelijk haalbaar zijn
 • Ten slotte Besluiten, wat er toch écht anders moet in de toekomst – maar wel op basis van een stevig proces waarin onder jouw leiderschap je team voortdurend wordt geprikkeld en gedwongen om met een strategische bril te kijken naar de gang van zaken
Download de tips ‘Stick to the plan’

witruimte

STRATEgie actueel houden

Je bedrijfsstrategie staat nooit op zichzelf. De omgeving verandert voortdurend. Daarom moet je voortdurend toetsen: doen we nog steeds de goede dingen? Wat leren we en wat passen we aan? Bij Seizoen Vijf beschouwen wij de cyclus van strategievorming tot executie als een vol continu proces. En net zoals bij een chemisch proces borrelt er altijd wel iets – een concurrent in de problemen, een leverancier die prijzen verhoogt, een trend die opeens zichtbaar wordt. En dan hebben we het nog alleen over de buitenwereld.

Strategie moet onderdeel worden van je bedrijfsproces. Hoe doe je dat nou, zorgen dat de strategie onderdeel wordt van je dagelijkse routine. En welke vragen moet je dan stellen? Welke acties horen daarbij?

 1. Stuur je op je strategische agenda?(naar het realiseren van je doelen, organisatie discipline)
  Je weet je wat je doelen zijn en welke factoren bijdragen aan je doel. Je hebt het verwoordt in KPI’s en je heb je dagelijkse werkzaamheden erop aangepast. Maar hoe meet je je KPI’s en geef je zo in de praktijk sturing aan die zaken die je strategische agenda gaan verwezenlijken. En hoe hou je het leuk, inspirerend en levendig en sprankelend. Is een communicatie opdracht.
 2. Toets je je strategische agenda doorlopend op geschiktheid?
  Zowel een interne als een externe factor. Is de agenda die je voor jezelf gedefinieerd hebt, vandaag de dag nog slim om te doen. Of zijn er in je omgeving zaken veranderd die om een wijziging van je agenda vragen. Daarvoor moet je weten wat je dan in de gaten moet houden. Wat de factoren zijn die voor jouw bedrijf cruciaal zijn. Weet je dat? En scan je daar ook structureel op en pas je daar ook je strategische agenda op aan? En weet je wel welke risico’s er zitten aan je strategie.

5 Tips om je strategie tot dagelijkse kost te maken

 1. Schrijf voor jezelf een korte bondige strategische agenda. Begin bij wat is de behoefte van je doelgroep, hoe speel jij daarop in, wat zijn je hoofddoelen.
 2. Benoem de 5 externe factoren die direct invloed hebben op je agenda
 3. Schrijf op je deze factoren dagelijks kunt checken?
 4. Vertaal je agenda in 5 relevante KPI’s (Key Performance Indicators)
 5. Benoem de dagelijkse momenten dat je invulling geeft aan die KPI’s.
MELD JE AAN VOOR DE WEKELIJKS CHECKVRAAG

witruimte

een strategisch adviesbureau dat naast je staat

Bij Seizoen Vijf vinden we het belangrijk om de stap naar de toekomst samen te doen. Samen met alle betrokkenen. Dus geen sessie op de hei met het management, maar juist starten met een vertegenwoordiging van alle medewerkers. Samen verkennen waar jullie bedrijf nu echt voor staat. Wat is uniek, wat is jullie centrale waarde, wat is de gedeelde missie en visie en hoe vertaal je die naar de juiste strategie. Onze ervaring leert dat dat leuke en energieke workshops zijn. Bekijk voor een indruk het filmpje.

Eerdere klanten zeiden daarover: “Ik heb mijn collega’s echt leren kennen, en gezien waar hun drijfveren zaten” , “Mooi hoe we dat samen tot een gedeelde overtuiging konden smeden.”

Een goed begin is het halve werk, maar dan begint de reis pas echt.

Maak een wandelafspraak

Benieuwd naar wat Seizoen Vijf voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bekijk onze diensten