Algemene Voorwaarden

Centraal bij ons staat vertrouwen en een positieve intentie om samen tot mooie oplossingen en resultaten te komen. Dat betekent dat we altijd in overleg blijven en zaken die anders lopen dan gepland, bespreken. Daarnaast bespreken we graag vooraf de verwachtingen over en weer van de samenwerking.

Praktijk loopt altijd anders

Onze offertes zijn gebaseerd op de concrete situatie en vraag van de opdrachtgever en bevatten meestal een programma met meerdere onderdelen en een planning. De praktijk leert dat dit vaak anders loopt. Die flexibiliteit is nodig. Dat betekent dat we tijdig overleggen wanneer er consequenties zijn voor de inspanning en deadline en dat de opdrachtgever ook tijdig signaleert als er in de opdracht aanpassingen noodzakelijk zijn.

Vakmanschap

Wij zullen altijd al onze expertise en creativiteit inzetten om het beste advies te geven. Daarbij zijn we afhankelijk van de informatie die de opdrachtgever ons toevertrouwd. Ons vak is geen exacte wetenschap; het is geen kwestie van ‘input is X, output is Y’. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen en toepassen van ons advies ook altijd bij de opdrachtgever.

Betaling

Onze tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten derden. Zoals bijvoorbeeld vormgeving van communicatiemateriaal of het huren van een locatie. De facturatie bespreken we in de kick-off bijeenkomst waar we vastleggen hoe we de samenwerking vormgeven. Gangbaar is dat we 30% bij verstrekking van de opdracht, 60% maandelijks gedurende de looptijd en bij afronding volgt de verrekening van eventueel meer of minder werk. Onze betalingstermijn is 14 dagen.

Eigendom

De stukken die wij krijgen om ons advies te ontwikkelen, blijven eigendom van opdrachtgever. Omgekeerd blijven de ideeën voor bijvoorbeeld naamgeving, producten, concepten ons eigendom, tot daar een passende vergoeding voor is betaald of expliciete schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.

De volledige lijst van rechten en plichten van ons en van onze opdrachtgevers, zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Deze kunt u opvragen door ons even een mail te sturen.