wat we doen

Seizoen Vijf is een strategisch adviesbureau dat bedrijven helpt te groeien naar een nieuw seizoen in hun bestaan. Dat doen wij aan de hand van een door ons ontwikkeld integraal model: het success & value model.

GAMECHANGERS

Wij zien dat de succesvolle organisaties hun eigen weg kiezen vanuit een sterke overtuiging hoe de klant het beste geholpen is. Zij stellen conventies ter discussie en durven de regels van het spel te veranderen en daar consequent naar te handelen. Het zijn de gamechangers in hun markt.

meer info

SUCCESS & VALUE MODEL

Het Success & Value Model is een integraal model, dat acht elementaire succesfactoren identificeert die ten grondslag liggen aan succes. De factoren zijn verdeeld over vier factoren die te maken hebben met de koers van een organisatie en vier die relateren aan het karakter van de organisatie.

meer info

Waarover wij adviseren

Business model & strategie

Wij helpen u, samen met uw team, om jullie overtuiging over hoe jullie vinden dat jullie klant het allerbest geholpen is, helder te verwoorden en te vertalen naar een onderscheidende strategie en concreet businessmodel. Zodat uw ambitie op korte en lange termijn wordt gerealiseerd.

marketing & communicatie

U wilt meer klanten beter helpen, zodat zij fan van u worden. Dat vraagt om een slimme positionering, een effectieve marketing, communicatie en prijsstrategie. Gericht op klanten, maar ook bijvoorbeeld ook op potentiële nieuwe medewerkers.

teambuilding & ondernemerschap

U wilt een soepele organisatie waar het talent en inzet van uw medewerkers maximaal benut worden. Wij helpen u met de juiste structuur, een passende cultuur en begeleiding. Met oog voor de mensen, want zij maken ambities waar.