COMMUNITY ALS INSTRUMENT OM LEDEN TE ACTIVEREN

Waar staan verenigingen en goede doelen als het gaat om de ontwikkeling en uitrol van de community als instrument om leden te binden aan de organisatie? Een rondje langs verschillende organisaties leert dat de inzet en status nogal uiteenloopt. Duidelijk is dat het succes van een community afhankelijk is van of de deelnemers er een beetje zin in hebben. Maar dat was nu juist voor velen de aanleiding om met een community te starten: meer betrokken leden. Dit kip-ei-verhaal verklaart dan ook dat het resultaat van de community soms een beetje tegenvalt.

“Een community is een groep mensen met dezelfde interesse die hier actief met elkaar over praten. Zowel op een platform als in real life.”

DEFINITIE VERWARRING

Het concept community wordt door verenigingen en goede doelen uiteenlopend gedefinieerd. Het wordt gezien als een totaal pakket van on- en offline instrumenten om leden te faciliteren zich met elkaar te verbinden én als verbinding tussen leden onderling die organisch verloopt. Het lijkt een tegenstelling maar de twee hoeven elkaar niet uit te sluiten. Sterker nog, volgens de respondenten zijn beide voorwaardelijk. Het succes van een community bouwt voort op organische processen die in de kern al aanwezig zijn of waaraan behoefte is.

“Een community is een groep mensen met dezelfde interesse die hier actief met elkaar over praten. Zowel op een platform als in real life.”

DEFINITIE VERWARRING

Het concept community wordt door verenigingen en goede doelen uiteenlopend gedefinieerd. Het wordt gezien als een totaal pakket van on- en offline instrumenten om leden te faciliteren zich met elkaar te verbinden én als verbinding tussen leden onderling die organisch verloopt. Het lijkt een tegenstelling maar de twee hoeven elkaar niet uit te sluiten. Sterker nog, volgens de respondenten zijn beide voorwaardelijk. Het succes van een community bouwt voort op organische processen die in de kern al aanwezig zijn of waaraan behoefte is.

“Een community is een groep mensen met dezelfde interesse die hier actief met elkaar over praten. Zowel op een platform als in real life.”

ORGANISCH OF GEORGANISEERD

Als bestuur kun je dat faciliteren. Welke rol je daarin neemt – als je al een rol neemt – is afhankelijk van jouw visie. Als je vindt dat een community gewoon een ander woord voor vereniging is, dan valt het onder de “gewone” verantwoordelijkheid van bestuurders om de vereniging een gezonde toekomst te bieden. Als je vindt dat een community echt iets is van, voor en door de leden, moet je je daar als bestuur niet mee bemoeien. Bij deze verenigingen en goede doelen staat de community dan ook niet op de strategische agenda. Pas als de leden dit aangeven of zelf starten, kan de community op de strategische agenda komen.

“Om de community op de strategische agenda te krijgen, moet er genoeg motivatie en behoefte vanuit de leden zijn.”

RAPPORTCIJFER

Maar de meerderheid ziet de community als middel om leden hechter te verbinden aan de vereniging. Een community kan leden stimuleren om een actieve rol op te pakken en mee te doen aan activiteiten. In het verlengde daarvan is het doel dat leden minder snel uitstromen en een hoger rapportcijfer geven aan het “clubgevoel”.

“Om de community op de strategische agenda te krijgen, moet er genoeg motivatie en behoefte vanuit de leden zijn.”

RAPPORTCIJFER

Maar de meerderheid ziet de community als middel om leden hechter te verbinden aan de vereniging. Een community kan leden stimuleren om een actieve rol op te pakken en mee te doen aan activiteiten. In het verlengde daarvan is het doel dat leden minder snel uitstromen en een hoger rapportcijfer geven aan het “clubgevoel”.

“Om de community op de strategische agenda te krijgen, moet er genoeg motivatie en behoefte vanuit de leden zijn.”

WAT HEBBEN VERENIGINGEN EN GOEDE DOELEN DAN ALLEMAAL AL GEDAAN SINDS ZIJ DE COMMUNITY OP HUN STRATEGISCHE AGENDA HEBBEN GEZET?

Bijna allemaal is er een strategie geformuleerd of is gestart met de implementatie daarvan. Unaniem kiezen deze ledenorganisaties ervoor de community in te richten naar vakgebied of thema. De meesten hebben in de strategie het ophalen van input van de leden centraal staan. Ook veruit de meesten hebben de strategie en de input van de leden vertaald naar een programma of contentkalender. Interessant is dat een aantal het online platform nog niet in place heeft.

Aan het orienteren naar een CRM-systeem? check ICT portal

Maar opvallend genoeg moeten de meesten nog starten met het oriënteren op het CRM-systeem. Dat valt niet alleen te verklaren vanuit de visie. Als je vindt dat de community van, voor en door leden is, is een CRM-systeem wellicht niet nodig. Maar zelf zij die vinden dat je dat best mag aanwakkeren, hebben hun CRM nog niet hierop ingericht.

De fase waarin het wel of niet benoemen van een community manager zich bevindt, loopt uit een. Een aantal heeft nog niets gedaan terwijl anderen al hebben geëvalueerd. Dat geldt ook voor het inrichten van een ambassadeursprogramma.

Maar opvallend genoeg moeten de meesten nog starten met het oriënteren op het CRM-systeem. Dat valt niet alleen te verklaren vanuit de visie. Als je vindt dat de community van, voor en door leden is, is een CRM-systeem wellicht niet nodig. Maar zelf zij die vinden dat je dat best mag aanwakkeren, hebben hun CRM nog niet hierop ingericht.

De fase waarin het wel of niet benoemen van een community manager zich bevindt, loopt uit een. Een aantal heeft nog niets gedaan terwijl anderen al hebben geëvalueerd. Dat geldt ook voor het inrichten van een ambassadeursprogramma.

Aan het orienteren naar een CRM-systeem? check ICT portal

ALS JE DAN EEN STRATEGIE, PROGRAMMA, CONTENT MANAGER, PLATFORM EN INPUT VAN LEDEN HEBT, ZIJN DE ACTIVITEITEN IN DE COMMUNITY DAN ZOALS JE HAD VERWACHT?

De meerderheid vindt dit behoorlijk tegenvallen. Reden hiervoor is dat er toch te weinig tijd en aandacht voor vrijgemaakt kon worden of dat de interesse van de leden ontbreekt. Een enkeling geeft eerlijk toe dat er andere communities zijn die de doelgroep leuker zal vinden.

Wanneer zijn de respondenten dan wel tevreden over de activiteiten in de community? Dit lijkt samen te hangen met het hebben van een ambassadeursprogramma. Maar eerlijk is eerlijk; dit vraagt nader onderzoek. Want waarschijnlijker is de omgekeerde relatie aan de orde; betrokken leden zíjn ambassadeur en zíjn (dus) de community.

Als gevolg van diepgaand klantinzicht heeft de KNLTB tennis en padel laagdrempelig gemaakt. Dit heeft geresulteerd in groei van het ledenaantal in 2020, na 6 jaar van daling.

Webinar communities bouwen

7 maart 2024

We organiseren regelmatig events in de serie BuitenFactor; omdat we inzichten en ideeën willen geven die buiten de vaste kaders gaan. Ideeën die net even anders zijn, ideeën die het verschil kunnen maken.

In het webinar Maak van je vereniging ook een community bespreken we de do’s en don’ts voor succesvolle communities:

  1. Wat maakt een community een community? ​
  2. Wanneer ga je investeren in het ontwikkelen van een community? ​
  3. Wat moet je doen en vooral laten? ​
  4. Hoe krijg je iedereen aan boord?