Wat bedoelen we met gedrag?

Met gedrag bedoelen we alle handelingen én uitingen van een organisatie. Net als bij personen is veel van het gedrag onbewust en veel van de uitingen non-verbaal. Wat in feite hetzelfde is als (onbewust) gedrag. Klanten verwachten van organisaties consistentie in hun handelingen en beloftes. Met andere woorden; dat wat je doet moet in lijn zijn met wat je zegt. Wanneer je je handelingen en uitingen laat voortvloeien uit je identiteit, heb je al een groot deel van die consistentie geborgd.

Het gedrag van leidinggevende drijft voor 83% de organisatiecultuur. flairHR

In ‘The Theory of Planned Behavior’ verklaart Azjen dat gedrag wordt beinvloedt door drie elementen: Attitude, subjectieve normen en waargenomen gedragscontrole

Hoe werkt het?

Zoals gezegd is veel gedrag onbewust. Bij organisatie gaat het dan ook vaak om ingesleten patronen en tradities. Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat iets wat “we al jaren zo doen” misschien niet in lijn is met de belofte. En daar gaat het mis. Want als handelingen niet in lijn zijn met wat je zegt, kom je niet geloofwaardig over en worden mensen voorzichtiger in het aangaan van een relatie met jou. Of dat nu is als ketenpartner, als medewerker of als klant.

Hoe werkt het?

Zoals gezegd is veel gedrag onbewust. Bij organisatie gaat het dan ook vaak om ingesleten patronen en tradities. Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat iets wat “we al jaren zo doen” misschien niet in lijn is met de belofte. En daar gaat het mis. Want als handelingen niet in lijn zijn met wat je zegt, kom je niet geloofwaardig over en worden mensen voorzichtiger in het aangaan van een relatie met jou. Of dat nu is als ketenpartner, als medewerker of als klant.

Volg … voor meer advies over …

Het is dus goed om af en toe stil te staan bij wat je als organisatie allemaal doet. En niet alleen naar buiten toe, juist ook naar het team. Feitelijk gelden daar dezelfde “categorieën”: investeer je (tijd en geld) in wat je belangrijk vindt, durf je je kwetsbaar op te stellen en bijvoorbeeld te erkennen dat je iets niet weet of iets niet is goed gegaan. Als je dat consistent doet, zal je zien dat zullen mensen zich ontpoppen tot ambassadeurs van jouw organisatie.

Hoeveel % van jouw gedrag is volgens jou bewust en hoeveel is onbewust? Hoe zorg je dan dat je gedrag consistent is?