Wat is een community?

Een community is een groep mensen met dezelfde interesses, normen of waarden die (online of fysiek) bij elkaar komt. Binnen een community delen deze mensen hun opvattingen, ideeën, ervaringen of vragen met elkaar om zo aan een gemeenschappelijk doel te werken. Interactie is dus een cruciaal onderdeel van de community.

63% van community leden voelt zich gehoord. Community Roundtable 2020 Report

Lees hier hoe wij de NBA hebben geholpen met het starten van hun community!

Hoe werkt het?

Om interactie tussen de deelnemers van de community te bevorderen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Vaak wordt als eerste een online platform ingericht waar de deelnemers elkaar digitaal kunnen vinden. Binnen dit platform moet het maken van connecties en het zoeken van contact worden gepromoot. Daarnaast moet het platform toegankelijk zijn als het gaat om het vinden van informatie stukken of documenten. Tegelijkertijd moet je ontmoetingen faciliteren bijvoorbeeld door activiteiten of bijeenkomsten te organiseren. Wanneer mensen elkaar kennen, gunnen ze elkaar meer en neemt de interactie en binding toe.

Je zou kunnen zeggen dat verenigingen van nature al een community zijn. De leden hebben tenslotte een gedeelde interesse of gezamenlijk belang. Desondanks laat de ledenparticipatie bij veel verenigingen te wensen over. Daarom kunnen de principes van het bouwen en het managen van een community bijdragen aan het activeren van de leden.

Hoe dan ook is het verplaatsen in de doelgroep en aandacht voor details altijd de basis voor de mate van succes.