Koers & Karakter dynamiek

Als leidinggevende van een organisatie ben je verantwoordelijk voor het succes daarvan. Je bent voortdurend op zoek naar hoe het beter kan. En ondertussen spelen er allerlei thema’s waar je iets mee moet. De Koers & Karakter dynamiek geeft structuur en focus om de resultaten van jouw organisatie langdurig te verbeteren. Het is een unieke, integrale aanpak van zowel de strategie als de organisatie.

Acht organisatiekwaliteiten voor succes

Succesvolle organisatie hebben die dynamiek in alle geledingen van de organisatie op elkaar afgestemd. Waarbij één doel voor iedereen centraal staat; de klant het allerbest helpen. Hun visie daarop is inspiratiebron en toetsingskader voor alle bedrijfskundige beslissingen en activiteiten. Het brengt de hele organisatie in beweging, verbindt, activeert en maakt trots.

Klantperspectief
Focus op het creëren van waarde voor de klant, nu en straks door kritisch én realistisch te kijken naar ontwikkelingen in de markt. Door de klant centraal te stellen, heeft Coolblue binnen 10 jaar 1 miljard omzet gerealiseerd.

Kernovertuiging
Heldere visie op welke rol de organisatie in de maatschappij wil innemen en hoe dat te bereiken. Bedrijven met een heldere en inspirerende kernovertuiging presteren 9% beter dan anderen.

Positionering
Merkbaar, zichtbaar en geloofwaardig onderscheidend ten opzichte van de concurrent. Een goede positionering levert trouwe klanten die 16x meer uitgeven dan gewone klanten en zijn 25% winstgevender.

Verdienmodel
Financiële ambitie, stabiliteit en duurzaamheid door creatieve commerciële invulling. Gemiddeld 5 tot 30% van de klanten zit niet op hun top omzetniveau. Een slim verdienmodel loont.


Meesterschap

Passie voor het vak en drive om zich te verbeteren om vooral de klant beter te kunnen helpen. 10% meer gepassioneerde medewerkers, leveren 25 tot 40% meer resultaat.

Teamspirit
De juiste mensen op de juiste plek, in een veilige omgeving waar iedereen samenwerkt om de klant te bedienen. Bedrijven met teamspirit presteren financieel vijf keer beter dan de markt.

Ondernemerschap
Ruimte en verantwoordelijkheid om meer waarde voor de klant te creëren en daarin flexibel te zijn. 81% Van de klanten vindt kwaliteit belangrijker dan prijs. Met ondernemerschap speel je daarop in.

Organisatiediscipline
Consistente realisatiekracht van de organisatie door duidelijkheid in afspraken en werkprocessen. Ondernemers willen 55% meer tijd aan innovatie besteden.

Wanneer alle elementen optimaal op elkaar zijn afgestemd zodat deze elkaar versterken en versnellen, komt de organisatie in het vijfde seizoen; processen lopen soepel, de klanten zijn trouw, de werksfeer is positief en productief, beslissingen worden snel genomen en worden door de hele organisatie gedragen, medewerkers zijn daadkrachtig en innovatief. En dat vertaalt zich in betere bedrijfsresultaten.

De Koers & Karakter dynamiek is de basis voor onze oplossingen.

Meet uw score op de 8 elementaire succesindicatoren

Met een gedegen analyse stellen we voor jouw organisatie de Koers & Karakter Index op. Het resultaat ontvang je in een spindiagram. Het geeft een objectief beeld van jouw score op deze indicatoren, zowel vanuit het perspectief van het management, de medewerkers als klanten. Daardoor weet je wat u als eerste moet aanpakken om uw bedrijfsresultaat te verbeteren. De analyse bestaat uit:

  • Online enquête van 32 vragen onder management, medewerkers en klanten
  • Observatie en een kwalitatieve beoordeling van het gedrag van de organisatie
  • Individuele vraaggesprekken met klanten
  • Groepsgesprek met medewerkers en management om de uitkomsten te duiden en meer betekenis te geven
  • QuickScan van uw markt, trends en ontwikkelingen en analyse van interne documenten, plannen en plaatsen we uitkomsten in de juiste context
Vraag vrijblijvend toegang tot de scan om een eerste indruk te krijgen.