Accountantskantoren

Wij hebben onder andere gewerkt voor KPMG, Horlings Accountants & Belastingadviseurs en Spaarne Accountants & Belastingadviseurs. Ons netwerk bestrijkt de hele branche. Daarbij valt ons een aantal zaken op:

1. Toegevoegde waarde niet per se duidelijk voor de klant

Dit is een serieuze uitdaging waar al menigeen over heeft gepubliceerd; de digitalisering maakt dat veel handelingen geautomatiseerd gaan. Op dat vlak valt daarom nauwelijks nog onderscheidend vermogen te creëren. Op korte termijn kunnen kantoren zich nog onderscheiden door snellere, slimmere en/of vriendelijker systemen te bieden. Maar daar zit een grens aan. Dus waar ligt dan de toegevoegde waarde? Hoe maak je het verschil?

In de vele publicaties die hierover verschijnen, lijkt de oplossing te liggen in het beter adviseren van de ondernemer op vlakken die voor hem relevant zijn. Dat klopt. Deels. Maar als iedereen dat gaat doen, zijn we terug bij af. Het onderscheidend vermogen van de accountantskantoren zit in de werkwijze en daarmee het persoonlijke contact. En dus zullen kantoren op zoek moeten op welke manier zij de werkwijze en het contact willen vormgeven. Dat vloeit voort uit een heldere overtuiging en het dna van de medewerkers. Met een robuust bedrijfsprofiel heeft u een scherp profiel dat zich vertaalt naar onder andere de werkwijze, de mensen, de diensten.

2. Specialisatie versus generalisatie

Wij zien dat veel kantoren het hele spectrum willen bedienen: advies, audit, samenstelling, tax. In de praktijk zijn dit binnen de kantoren vaak aparte zuilen – deels ingegeven door de wet- en regelgeving op dit vlak. Dat betekent dat er weinig sprake is van cross selling tussen de zuilen. De vraag is dan ook of accountantskantoren er vanuit efficiency oogpunt goed aan doen om dit brede spectrum vast te houden.

Bovendien spelen er bij de klant dusdanig specialistische onderwerpen, dat het ongeloofwaardig is wanneer een accountantskantoor claimt van alle onderwerpen verstand te hebben. Denk aan digitalisering (robotisering), cyber crime, circulaire economie, schaarste, maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Accountantsdag van de NBA op 22 november 2018 bespreekt deze thema’s. Dus wanneer u ervoor kiest om naast de ondernemer te staan, zult u zich in deze onderwerpen moeten verdiepen. Bent u een groot kantoor, dan kunt u intern specialisten aanstellen. Bent u een kleiner kantoor, dan raden wij u aan heel goed op één thema te worden.

3. Partnerstructuur zit ondernemerschap soms in de weg

Letterlijk heeft een partner van een groot accountantskantoor eens tegen ons gezegd: een partnerstructuur creëert grijze muizen. Daarmee bevestigde hij wat wij al zagen; in een partnerstructuur steekt maar zelden iemand zijn nek uit of neemt het voortouw om zich hard te maken voor bepaalde zaken. Alles moet in goed overleg. Dat werkt compromissen in de hand terwijl voor succesvol ondernemen een heldere visie nodig is.

Daarnaast trekt een partnerstructuur een zware wissel op de financiële gezondheid en de bereidheid te investeren in duurzame oplossingen. De focus is toch vaak wat meer korte termijn. Tot slot zien we dat de huidige starters op de arbeidsmarkt meer balans willen tussen werken en privé en minder bereid zijn te investeren in een partnership omdat hen dit te veel vast legt.

De organisatiestructuur raakt meerdere organisatiekwaliteiten van een optimale Koers & Karakter dynamiek. Om succesvol te blijven is er dus een nieuwe structuur nodig. Maar hoe ga je over van de huidige naar een nieuwe structuur. En hoe zorg je dat alle partners zich in die transitie kunnen vinden. Wij hebben enkele organisaties op dit vlak geadviseerd.

4. Verdienmodel gebaseerd op uurtarief leidt tot discussie

Wanneer de toegevoegde waarde onduidelijk is, gaan mensen vragen stellen over de prijs en wat je nu precies koopt. Koop je een uur tijd of koop je een oplossing? De maatschappij schuift richting dat laatste. Dat betekent dat het veel gebruikte verdienmodel – aantal uren x tarief – op zijn minst aanpassing verdient. Sommige organisaties gaan verder en kiezen een heel andere vorm.

Wij vinden dat de prijsstrategie gedifferentieerd moet worden naar type klant en naar type oplossing. En daarbinnen ontstaan hybride vormen. Wat is nu voor uw organisatie de beste prijsstrategie? Wij maken daarvoor een analyse van uw doelgroep, uw klantenbestand, de klantontwikkeling (loyaliteit, share of whallet, productpaden) en matchen dit aan uw kernovertuiging. Dit is onderdeel van onze inspiratiesessie omzetgroei.

5. Werving van goede medewerkers is lastig

De verschillende ontwikkelingen – digitalisering, verschuiving naar advies, meer balans tussen werk-privé – hebben impact op het werven van medewerkers. Enerzijds omdat andere eisen aan de competenties en talenten worden gesteld en anderzijds omdat de medewerkers ook andere eisen stellen aan hun werk. Verder neemt de vraag naar financieel specialisten toe.

De talentvolle accountant heeft dus meer opties. En als hij of zij moet kiezen tussen een sector waarvan de reputatie de laatste jaren flink in aanzien heeft ingeboet of een sector waar dat niet speelt, dan moet u van goede huizen komen. Natuurlijk kunnen wij helpen met een arbeidsmarktcampagne of een intern activatieprogramma (Buzz Factor) voor de huidige medewerkers.

Voor de lange termijn doet u er beter aan om te werken aan uw reputatie als werkgever. Dat kost u minder geld en levert u meer op. Daarbij gaat het om het inspelen op de behoefte van medewerkers om waardevol te zijn voor de klant, én om door de werkgever als waardevol te worden gezien. Hoeveel aandacht is er binnen uw organisatie voor ondernemerschap, teamspirit en meesterschap. Dat zijn cruciale factoren voor het vinden en binden van medewerkers.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?