Een andere manier van jaarplannen maken

In een jaarplan staan de doelstellingen voor volgend jaar. Vaak onderbouwd met een marktanalyse en interne analyses en aangevuld met concrete acties, budgetten en resources die nodig zijn om de doelstellingen te behalen.

“Een doel zonder plan is slechts een wens.”

Momenteel helpen bij het Zuid-Hollands Landschap met het ontwikkelen van een meerjarenplan. Klik hier om als eerst te weten te komen hoe we dit hebben gedaan!

Strategisch Vernieuwen: Van Visie naar Actieplan

In de praktijk is vaak is het een copy paste van vorig jaar. Dat kan volstaan, maar als je wil vernieuwen is het plan van vorig jaar misschien niet zo bruikbaar. Wij raden dan ook aan dat als je wil vernieuwen om dan te beginnen bij jouw visie op je leden en potentiële leden. Wat drijft hen, wat houdt hen tegen en hoe los jij dat met jouw organisatie op. Ga na wat de achterliggende vraag is van je (potentiële) leden. En hoe je daar qua communicatie, gedrag en aanbod invulling aan kunt geven. Vanuit daar kun je jaarplannen gaan opstellen, wat eerst, wat als tweede. En vergeet dan ook niet te benoemen waar je mee gaat stoppen en welke acties daarbij komen kijken. Wees ook reëel, de winkel blijft immers open, dus een groot deel van de resources, tijd en aandacht gaan daar naar toe. Vernieuwing, nieuwe processen en producten en vooral nieuwe gedrag vraagt tijd en energie. In die eerste periode gaat niks op de automatische piloot.

Mocht je echt vernieuwende plannen willen realiseren, dan is het een goed idee om een apart team daarvoor te formeren. Een die buiten de organisatie staat en ruimte krijgt om nieuwe processen en werkwijzen te verkennen en op te zetten, zonder daarbij hinder te ondervinden van regels en protocollen die gekoppeld zijn aan de oude werkwijze.