Hoe bouw je een sterk merk, met een eigen herkenbaar profiel?

Een sterk merk is een merk dat herkend en gewaardeerd wordt door je doelgroep. Zo’n merk roept positieve associaties op bij je doelgroep, ze identificeren zich ermee en willen ermee gezien worden. Ze hebben het gevoel dat wanneer ze zo’n merk gebruiken dat dat ook iets over hen zegt. Het imago van het merk straalt op de gebruiker af, op een manier die de gebruiker waardeert. Een sterk merk bouw je niet alleen door goede communicatie, juist gebruik van kleur, beelden en tone of voice, maar juist ook door het gedrag van de mensen die werken in de organisatie. Dat laatste is moeilijk kopieerbaar en daarom heeft een sterk merk veel economische waarde.

De naam en het logo van Apple zijn, met een waarde van 408 miljard dollar, het waardevolste merk van het moment.

De Cruciale Rol van een Sterk Merk in Ledenorganisaties: Tussen Consumentisme en Concurrentie

Wat betekent een sterk merk voor ledenorganisaties? Een ledenorganisatie wordt vaak ook deels door de leden zelf gemaakt. In de zin dat andere leden impact hebben op hoe de dienstverlening door een individueel lid wordt ervaren. Daar zit soms ook een spanningsveld, omdat grotere ledenorganisaties een bureau, een bestuur en commissies hebben die de organisatie vormgeven. Leden voelen zich daar vaak meer consument. En bij sommige ledenorganisaties zijn de andere leden ook je concurrent in de markt.

Optimalisatie van Brancheorganisaties: Het Belang van Identiteit en Dienstverlening

Denk aan brancheorganisaties. Maar juist in zo’n spanningsveld is het cruciaal om te weten wat je toegevoegde waarde en je DNA is. Waar ben je van, waar geloof je in, wat maakt dat leden bij je blijven en terugkeren en hoe geef je daar in de praktijk vorm aan. Dat betekent weten welke behoeften je invult en wat je doelgroep van je verwacht hoe je dat doet, hoe de contactmomenten worden ingevuld. Dus gaat het zowel om het wat (de dienst, product, de prijs) als het hoe ( de service, de communicatie, het contact).

Het start met andere woorden met inzicht in je leden. Weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Dat vervolgens vertalen in je dienstverlening. Waarbij je een goede balans moet houden tussen de hygiëne factoren, zoals informatie/kennisdelen, belangenbehartiging en soepele processen en de dienstverlening die echt het verschil maakt. De eerste is een reden om op te zeggen, te tweede factoren een reden om juist lid te worden.