Nieuwe verdienmodellen, hoe zorg je dat ze je strategie versterken?

Verdienmodellen zijn er in soorten en maten. Soms gaat het meer over het betaalmoment dan over het daadwerkelijke verdienmodel. Een verdienmodel is een vertaling van waar je waarde toevoegt. Dat kan zijn in verkoop van producten of diensten, toegang tot bepaalde kennis, een platform om jezelf te etaleren, toegang tot gezamenlijk inkoop. Er zijn veel voorbeelden van verdienmodellen. Die vervolgens ieder ook nog andere betaalconstructies kunnen hebben. De makkelijkste is misschien wel het in termijnen betalen (modulair), of een soort ruil constructie

Een solide verdienmodel is een essentieel onderdeel van je business model. Lees hier meer over business modellen.

Hoe werkt het?

Bij een verdienmodel is het van belang te begrijpen wat de waarde is waarvoor je leden willen betalen. Als dat toegang is tot kennis van andere leden, dan is een lidmaatschap van een kring/netwerk logisch. Als het toegang is tot een online kennisdatabank, dan past een licentiemodel weer beter. Terwijl bij workshops, bijeenkomsten entreegeld meer voor de hand ligt. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een jaarlidmaatschap waarbij je als lid toegang krijgt tot een serie van diensten, maar in deze tijd van meer consumentisme, meer persoonlijke benadering, wordt een one size fits all aanpak vaak door het lid vertaald als ‘ik betaal voor dingen waar ik geen behoefte aan heb’. In de tarifering van je diensten verreken je natuurlijk een stuk bureaukosten. De ledenadministratie, de website, de belangenbehartiging is namelijk onderdeel van je geloofwaardigheid en kosten ook geld.