Wat is een missie?

Een missie hebben betekent letterlijk dat je een doel hebt een bestaansrecht. Je hebt een opdracht om iets belangrijks te realiseren. In het Engels heet het ook wel een mission statement. Een hoger doel waar je organisatie voor op aarde is en waar je gezamenlijk naar streeft. Een missie zou dan ook eenheid en saamhorigheid bevorderen.

63% van de werknemers bij bedrijven met solide missieverklaringen melden dat ze gemotiveerd zijn, vergeleken met 31% bij andere bedrijven.

Volg … voor meer advies over …

Hoe werkt het?

Bij veel bedrijven en organisaties is de missie vrij groots gedefinieerd en zegt het iets over hun bestaansrecht, over hun identiteit. Dat is zeker de moeite waard om bij stil te staan, maar in de praktijk weten wij is het niet altijd even bruikbaar als toetsingskader voor besluiten. Daarom starten wij liever vanuit de visie op de doelgroep om vanuit daar de missie te verwoorden. De visie op de doelgroep vertelt namelijk wat jouw doelgroep wil/behoefte aan heeft of nodig heeft, en wat haar er van weerhoudt dat te bereiken. Daaruit volgt vrij eenvoudig je missie, namelijk het wegnemen van de drempels die jouw doelgroep ervaart. Waarbij je de reikwijdte natuurlijk kunt aanpassen.

Een missie en visie in twee zinnen

Het grote voordeel van op deze manier je missie verwoorden is dat het ook een logisch geheel vormt met je visie, en bovendien in 2 zinnen op papier te zetten is.

Wij hanteren daarvoor graag deze formule:

Onze doelgroep (A) heeft behoefte aan (B) maar ervaart drempel (C), daarom is het onze missie om doelgroep (A) te voorzien van oplossing (D).

Die oplossing is dan breed gedefinieerd, zodat meerder producten of diensten er invulling aan kunnen geven. Een goed gedefinieerde missie is ook een logische opmaat voor de te volgen strategie, de gewenste kernwaarden en merkbelofte.

Wat bepaalt jouw gedrag?

Voorbeeld

Een voorbeeld: Onze doelgroep wil heel graag gezonder eten, maar heeft onvoldoende kennis om dat ook waar te maken. Daarom wordt het onze missie om de doelgroep te voorzien van een compleet kennisaanbod op het gebied van gezonder eten.

Onze doelgroep wil graag haar organisatie datasavvy maken, maar weet niet hoe ze dat aanmoeten vliegen. Het is daarom onze missie om onze doelgroep te helpen/opleiden om datasavvy organisaties te worden.